Pēdējais zvans

13. maijā tikāmies visi kopā Ķeipenes tautas namā, lai atbalstītu 9. klasi pirms gaidāmajiem eksāmeniem un stiprinātu viņus ar labām domām. Ar priekšnesumiem 9. klasi sveica mūsu mazākie – 1. klases skolēni un 8. klases skolēni, kuri nākamgad būs jau absolventu vietā.

4.-9. klases drāmas pulciņš kopā ar skolotāju Gundaru Cauku bija sagatavojuši izrādi “Starp mums meitenēm runājot”, kas visus iepriecināja. Uzvedumā piedalījās arī paši 9. klases skolēni.

Devītie mīļi pateicās par skolotāju un tehnisko darbinieku ieguldījumu visu šo gadu laikā un katram no darbiniekiem uzdāvināja podiņu ar atraitnītēm. Nobeigumā 9. klases skolotāji kopā ar vecākiem un pašiem 9. klases audzēkņiem piesēda pie kopēja galda pirms atbildīgā ceļa posma, baudot kūku un daloties kopējās atmiņās par skolā piedzīvoto, kā arī pārskatīja iepriekšējo gadu fotogrāfijas, kas šobrīd liekas īpaši tuvas un mīļas.