Ģimenes diena

Ģimenē glabājas mans miers, mana pasaule, mani prieki un mani ievainojumi. Ģimene ir ar neredzamām saitēm sasieta superkomanda un vienlaikus katram cilvēkam nepieciešamais patvērums. To kopj un sargā ar mīlestību un paļāvību. Ģimene ir mans dzīves pamats, kuras dēļ gandrīz viss ir iespējams. ❤️

Ģimene, tā ir vērtība, kuru nevar aizmirst, arī Ķeipenes PII bērni, pēc ilgāka laika ir tikušies, lai sniegu saviem tuvajiem koncertu.

Mazajās sirsniņās manāmi jūtams satraukums, kopš pēdējās uzstāšanās ir pagājis ilgs laiks, bet audzinātāju uzmundrinājumā un atbalstā visi mazie ķipari ir gatavības pilni, lai dotos priecēt savus tuvos!

Šī diena mums aizritēja ar dziesmām, dejām, atrakcijām. Vecāku acīs mirdzēja prieks un laime, redzot savus mazos, kuri gatavojušies, lai priecētu viņu sirdis.

Noslēgumā bērni ar savām ģimenēm tika aicināti pagatavot vēja zvanus, kurus kā piemiņu nesa uz mājām, taču tas nav viss, jo šai dienai bērni bija gatavojušies savlaicīgi, “ Zīlīšu” un “ Pūcīšu” bērni agrā pavasarī čakli darbojās un katrs iesēja tomāta sēkliņu, par kuru rūpējās un audzēja, lai šajā īpašajā dienā varētu pasniegt to ģimenei, kuru uzdevums ir turpināt rūpēties kopīgi, lai sagaidītu augļus, ar kuriem mieloties! Paši mazākie “Cālīši” , savām ģimenēm sarūpēja rokassprādzes, kas simbolizē savienību.

Paldies visiem, ka ieradāties, piedalijāties un atbalstijāt savas mazās atvasītes- tas viņiem nozīmē daudz! ❤️