Priecājamies līdzi!

Ķeipenes pamatskolas skolēni maija mēnesī piedalījās daudz dažādos pasākumos ārpus skolas, kur papildināja savas zināšanas un pieredzi, satikās ar citu skolu skolēniem un priecājās par sasniegto.

Senda Damroze no 4. klases piedalījās tradicionālajā sporta deju konkursā “Ērgļu vizbulīte 2022”, kur ieguva 3. vietu.

Ogres novada skatuves runas konkursu pārstāvēja Dana Fedčenko un Elza Indriksone, kur Dana no 4. klases ieguva 1. pakāpes diplomu un Elza no 3. klases – 2. pakāpes diplomu.

6. klases meitenes ieguva 2. vietu komandu vides un dabaszinību konkursā “Ūdens diena” Ogresgala pamatskolā. Ruta Rence arī ieguva 2. vietu.

Meitenes par piedzīvoto saka:
Man ļoti patika meitenēm palīdzēt pildīt uzdevumus. Bija jauki sēdēt pie ugunskura. (Evelīna Dišlere)
– Man patika, ka mēs ieguvām otro vietu. Man bija interesanti mērīt ūdens pH līmeni un darīt vēl citas lietas. Man nepatika, ka mēs nevinnējām pirmo vietu.  (Sofija Rušiņa)
– Bija viegli saprast uzdevumus. Ja kādu uzdevumu nesaprata, vadītāji izskaidroja. Patika, ka bija silta un garšīga tēja. (Kristiāna Lazda)
– Uzdevums bija viegli saprast un izpildīt. Iepatikās tas, cik ļoti pie skolas ir sakopts. (Daira Kalniņa)

2.-9. klašu vokālais ansamblis piedalījās Ogres novada skolu vokālo ansambļu un koru koncertā – Dziedāšanas svētkos.

6.,7.,8. un 9. klases skolēni piedalījās arī Ogres novada skolēnu vieglatlētikas trīscīņas sacensības Madlienā.

Gribu teikt lielu paldies visiem skolotājiem, kuri palīdzēja bērniem sagatavoties un atbalstīja mūsu skolas bērnus – Daigai Bombānei, Agitai Zvaigznei, Andrai Ločmelei un Ērikam Otto!