Ķeipenes pamatskolas Olimpiskā diena

22. aprīlī Latvijā kā jau ik gadu norisinājās Olimpiskā diena, kur piedalījās arī Ķeipenes pamatskolas skolēni. Šajā gadā Olimpiskā diena ir īpaši nozīmīga, jo Latvijas Olimpiskajai komitejai aprit 100 gadi kopš tš tika dibināta. Šajā dienā skolēnu spējas tika pārbaudītas ar dažadu veidu uzdevumiem, kur bija nepieciešams izmantot ātrumu, spēku līdzsvaru, lokanību, koordināciju. Skolēniem bija jāparāda savas labākās spējas strādājot individuāli vai komandā, lai izcīnītu skolas kausu. 5. – 9. klašu grupā skolas kausu izcīnīja 7. klases skolēni, bet 1. – 4. klašu grupā skolas kausu izcīnīja 4. klases skolēni.