Runas konkurss

Pavasarīgās noskaņās ceturtdien, 24. martā skolā notika SKATUVES RUNAS konkurss, kurā piedalījās visi 3., 4. klašu audzēkņi un 2. klases skolniece Gabriela. Bērni bija sagatavojuši divus darbus – dzeju un prozu, kurus norunāja visiem klausītājiem par prieku.

Jauno literātu sniegumu vērtēja vecāko klašu meitenes – Linda un Annija, skolotājas – Aelita un Ieva, pagasta avīzītes redaktore Baiba Mietule.
Atzinības rakstus un saldas balviņas saņēma visi dalībnieki. 3. vietā ierindojās 4. klases skolnieki Līva Ločmele un Rūdolfs Plūģis, 2. vieta – Elzai Indriksonei no 3. klases.
Konkursa uzvarētāja Dana Fedčenko, 4. klases skolniece. Visi četri saņēma pārsteiguma balviņas un diplomus.
Dana un Elza pārstāvēs skolu Ogres novada Skatuves runas konkursā aprīlī.
Vēlēsim meitenēm veiksmi un visiem- PALDIES – par piedalīšanos!

Bērnu domas par konkursu:

  • Elza – Man ļoti patika visu bērnu priekšnesumi. Pati biju nobijusi, bet uztraukumu pārvarēju, norunāju un ieguvu 2. vietu, par kuru man ļoti liels prieks! Labprāt aizstāvēšu skolas godu novada konkursā.
  • Sabīne – Bija interesanti piedalīties, vērot citu bērnu uzstāšanos.
  • Tomass – Man patika saņemt drosmi un, šķiet, labi norunāju abus darbus.