6. klases “LVM MEŽA EKSPEDĪCIJA” Vangažu mežā

Debesis un zeme, meži un lauki ir lieliski skolotāji, un dažiem iemāca daudz vairāk nekā jebkad iemācītos no grāmatām, tādēļ 6.klase vienu dienu pavadīja mežā kopā ar AS “Latvijas valsts mežiem”, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”, lai kopā apgūtu dabaszinības kopīgā piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ. Dabaszinību stundā, kas veidota atbilstoši pamatizglītības standartam, skolēni meža ekspedīcijā:

  • saprata, kā stundā iegūtās zināšanas ir pielietojamas ikdienas dzīvē,
  • strādājot praktiskus un radošus uzdevumus, izprata cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu,
  • padziļināja un nostiprināja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Stundas laikā skolēni apmeklēja 10 dažādas aktivitātes, kurā veica uzdevumus “Ekspedīcijas darba burtnīcā”.

Skolēni uzzināja, kādas īpašības ir jāņem vērā, lai atrastu Latvijas skaistākos kokus, no kuriem ievāc sēklas, lai izaudzētu miljoniem spēcīgu stādu. Skaitīja kokus un aprēķināja, cik koku aug 1 hektārā. Saprata, ka koku skaitīšanā ir jāzina viltība, lai nebūtu jāskraida pa mežu, bet var izmantot matemātikas zināšanas. Pēc sarunas ar mežkopi, saprata, kāpēc un kā ir jākopj jaunaudzes, jo rūpējoties un kopjot jauno mežu, iestādītie kociņi augs lieli un stipri. Vai ziniet, kāpēc mežā ir jāspēlē “helihopteros”? Viņi iemācījās izmērīt koku augstumu, ņemot palīgā divus kociņus un “pēdas”. Mācījās atpazīt dabā kaitniekus, kuri ir veikuši koku bojājumus un uzzināja, kāpēc izcirtumos atstāj augstos celmus, kokus ar dobumiem un ligzdām. Interesanti bija uzzināt, ka ziepju burbuļos, viskozē, aspirīnā celofānā ir izmantota atjaunojamā izejviela – koksne. Bērni zināja, ka koka vecumu var noteikt skaitot gredzenus uz nozāģēta koka ripas, bet tagad iemācījās noteikt koka vecumu to nenozāģējot. Izprata, ko nozīmē “Atpūšamies dabā” – kas ir dabai draudzīga atpūta un kādas vēl cilvēku darbības ietekmē meža ainavu. Būvējam zaļi – kā un vai var uzbūvēt koka tiltu bez naglām? Atbilde – var!

Ruta raksta, ka viņai patikuši visi uzdevumi, kas bija jāpilda. Viņa priecājas, ka bija iespēja kopā ar klases biedriem aizbraukt uz mežu un pavadīt laiku kopā. Meitene novērtē iespēju pēc izpildītajiem uzdevumiem apsēsties pie iekurtā ugunskura un paēst, parunāties. Sofija atzīst, ka ir bijis interesanti iemācīties ko jaunu mežā nevis istabā. Uzdoto darbi palīdzēja dažas lietas labāk izprast, jo varēja tās izdarīt praktiski, un zinoši cilvēki esot palīdzējuši. Meitenei patika ekskursija, kurā viņa iemācījās kaut ko jaunu un atcerējās mācīto.Kristiāna priecājās par iedoto grāmatiņu, kuru vajadzēja izpildīt daudz un dažādus uzdevumus. Meitene raksta, ka ekskursijas laikā kopā esam nogājuši 3 kilometrus, atrastas sēnes un brūklenes. Bija jauki!