Ģimenes diena pirmsskolā

Atbalstot vienlīdzību, kā arī solidarizējoties ar bērniem, kuriem nav kāda no vecākiem, šogad nolēmām ieviest jaunu tradīciju- māmiņdienas un tēta dienas vietā svinēt divas ģimenes dienas. Jo tas ir daudz foršāk! Veselas divas īpašās dienas, kad vairāk samīļoties, novērtēt to, ka viens otram esam, turklāt tagad oficiāli svētkos piedalās arī Muris un Reksis.

Mūsu nedēļas moto-ģimenes vērtības, ģimene kā vērtība. Pētījām un izzinājām ģimenes saknes, tradīcijas, īpašās kopā būšanas lietas.

Cālīšu bērniņi veidoja sāls mīklu, kurā atstāja savu rociņu nospiedumus un daudz, daudz mīlestības. Mīklā tika iebērti feju dāvātie saticības, mīlestības un labestības putekļi. Nu mums ir daudz stipru ģimeņu, jo rociņu amuleti tās pasargā no visām nebūšanām.

Zīlīšu grupā tika iesaistīti arī vecāki. Ģimenes kopīgi pārrunāja savas īpaši mīļās tradīcijas. Pēc tam šīs īpašās lietas pārvērtām glezniņā, kuras tika ietērptas pašu veidotos rāmīšos.

Pūcīšu grupiņa visu nedēļu cītīgi pētīja un izzināja savu ģimenes koku. Bērni izveidoja stiprus kokus, ko nenolauzīs neviena nebūšanu vētra.