Spēles metamais kauliņš šobrīd ir visu mūsu kopējā atbildība

01.09.2021 tikās visa skolas saime Zinību dienā. Liels prieks par atkal redzēšanos un iespēju mācīties klātienē. Daudz skaistu ziedu un laba vēlējumu. Ar gādību tika uzņemti 1.klases skolēni. Šobrīd klātienes mācības ir līdzīgi kā spēlē, kur ir noteikta laukumu secība un noteikumi. Veiksme vai neveiksme izriet no uzmestā metamā kauliņa skaitļa. Katrā ziņā mums ir jāievēro spēļu noteikumi. Līdzīgi kā šobrīd – mēs dzīvojam dienu pēc dienas, ievērojot valstī un pasaulē noteiktos lēmumus un vadlīnijas, lai varētu mācīties klātienē. Tikai metamais kauliņš šobrīd ir visu mūsu kopējā atbildība – spējā sadarboties, spējā vienoties. Vienoties mūsu bērnu dēļ, pieņemt labākos lēmumus un risinājumus, lai mūsu bērni varētu nākt skolā, mācīties, sazināties ar vienaudžiem, likt lietā savus talantus. To mēs varam tikai visi kopā, ievērojot viens otra vajadzības un atbalstot viens otru kā mazās, tā lielās lietās. Pieliekot labestīgu roku un ieliekot sirds siltumu tajā, ko mēs kā pedagogi, vecāki, pieaugušie darām, mēs radām spēcīgu paaudzi, lai pasaule caur bērniem kļūtu labāka, caur ikvienu no mums….

Pēc svinīgās daļās Ķeipenes pamatskolas skolēni tikās pie jaunā rotaļu laukuma, kas ir blakus skolai, kur varēs pavadīt brīvo laiku gan skolas, gan visa pagasta bērni.

Lai visiem skaists un ražens jaunais mācību gads!

Lai saticība un veselība ģimenēs!

Ogres novada pašvaldība ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “Rotaļu laukuma izveide Ogres novada Ķeipenes pagastā” Nr. 20-04-AL02-A019.2202-000008 ir iekārtojusi Ķeipenes pamatskolas teritoriju, izveidojot rotaļu laukumu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.