Sveic pirmsskolas izglītības pedagogu radošās darbības konkursa laureātus

2021. gada martā notika Ogres novada pirmsskolas izglītības pedagogu radošās darbības konkurss “Tikumi un vērtības lietpratīgam pirmsskolēnam”, kura mērķis bija veicināt pirmsskolas izglītības pedagogu radošo darbību, sekmēt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību procesa nodrošināšanu un rosināt pedagogus inovatīvu metožu izstrādei izglītojamo radošās un izziņas darbības veicināšanai.

Konkursa dalībnieki izstrādāja inovatīvu didaktisko spēli vai rotaļu vecuma grupā no 3 – 6 gadiem.

Tika saņemti vairāki inovatīvi pieteikumi, kuros uzskatāmi, caur izveidoto rotaļnodarbību vai spēli, bērnos tika attīsti ieradumi un tikumi (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība, savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).

Konkursa komisija izvērtēja dalībnieku iesūtītās didaktiskās spēles/rotaļas un noteica trīs labākos darbus:

  • Agnese Līcīte / Sarma Špilberga “Kas? Kur?” Taurupes pamatskola
  • Mairita Plinte / Liene Teilāne “Izzini Ogres novadu” Ogresgala PII “Ābelīte”
  • Jeļena Uļitova / Olga Artemjeva “Pepas ģimenes pilsēta” Ogres PII “Saulīte”

Apsveicam laureātes un visu izglītības iestādi!

Paldies par piedalīšanos konkursā: Maijai Grosai no Ķeipenes pamatskolas; Līgai Annuškānei no Ogresgala PII “Ābelīte”; Lailai Krievānei, Ritai Selickai un Megijai Ervaldei no Ogres PII “Strautiņš”; Lāsmai Jakuškinai, Anitai Ozoliņai un Līgai Grumoldei no Ogres PII “Dzīpariņš”.

Saite uz avotu: ogresnovads.lv