9. klases izlaidums

Mūsu mīļie 9. tie! Bijām vēl mirkli kopā, lai pateiktu to, kas jāpasaka.
Apstātos pirms nākamā ceļa posma, izlīdzinātu visu, kas vēl jāizlīdzina, pateiktu paldies, kā arī iezīmētu nākotnes vīziju par to, kā būs…

Vēlētos, lai aizejiet lielajā dzīvē, saglabājot ticību labajam sevī. Jūsu nemitīgs pienākums ir pilnveidoties un attīstīties, turpināt darīt labu. Ejiet tur, kur cilvēki jūs atbalsta un ceļ, bet kļūstiet arī paši tādi, kuri citus iedrošina un bez aicinājuma sniedz palīdzību, kur tā vajadzīga.

Paldies, ka varējām būt jums līdzās, varējām viens no otra mācīties!
Paldies, ka mūsu atmiņā jūs paliksiet kā gaiši un forši bērni! Tā ir liela dāvana!