Izlaidums pirmsskolas “Pūcītēs”

“Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No dienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet.”

Nu arī mūsu mīļās pirmsskolas “Pūcītes” ir palaistas tālākos ceļos.

Tikāmies kopā 27.05.2021, lai pabūtu vēl reizi kopā – pasmietos, priecātos, rēķinātu, lasītu, spēlētu spēles un izdziedātu mūsu mīļās mūzikas skolotājas Evas radītās dziesmas. Tās tiešām ir skaistas, sirdi aizkustinošas un bērniem ļoti mīļas.

Cālīšu un Zīlīšu bērni rūpīgi bija sagatavojuši apsveikumus un puķu pušķīšus, ko dāvināja izlaiduma bērniem. Pēc svinīgā koncerta bērni varēja pārģērbties un sekoja kopīga vafeļu cepšana. Ikviens vēl reizi izšūpojās koka zirdziņā, kas sagādāja lielu prieku. Katrs no bērniem dāvanā saņēma lielu konfekti, kas sevī slēpa interesantu pārsteigumu – Vecāki bija sagādājuši lielu kūku ar Pūcītes logo, kas bija ne vien skaista, bet arī ļoti garšīga.

Esam no sirds pateicīgi par vecāku lielo gādību un rūpēm! Ikvienam bērnam vēlam, lai viņa turpmākais ceļš ir gaišs un laimīgs!