Olipmpiskā diena 2021 pirmsskolas grupās

Latvijas olimpiskā komiteja savā 99. dzimšanas dienā uzsāka olimpisko mēnesi 2021, kas sākās 23. aprīlī un noslēdzas ar iecienīto Vislatvijas vingrojumu 21. maijā, turklāt sporta un veselību veicinošas aktivitātes tika izvērstas vesela mēneša garumā.

Arī pirmsskolas izglītības iestādes  bērni gatavojās Olimpiskās dienas pasākumam, kurš bija paredzēts ārā, bet laika apstākļu dēļ pasākums pārcēlās bērnudārza telpās. Bērni, skolotājas un skolotāju palīgi pulcējās zālē uz kopīgu vingrošanu 18. maijā plkst. 10.20. Sporta skolotāja Aelita bērnus iepazīstināja ar olimpisko karogu, pastāstīja, ka fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas labai pašsajūtai, veselības un fiziskā spēka saglabāšanai.

Pēc kopīgas vingrošanas sporta skolotāja aicināja bērnus piedalīties daudzveidīgās stafetēs, kuras notika bērnudārza telpās. Te bija iespēja parādīt gan veiklību, gan izveicību, gan pacietību. Stafetē “Saulīte”  jāizveido stariņi saulītei, piestiprinot knaģi pie šablona, savukārt stafetē “Purvs” bērniem bija jāpārvietojas pa šauru taciņu turot uz galvas apli, aktivitātē “Braucam” bērni ķerrā vizināja mantiņu  – lācīti, savas sadarbības prasmes varēja parādīt stafetē “Nesam draugu”, kur uz nestuvēm bija jānes manta, veiklību varēja parādīt stafetē “Lecam”, lecot maisos.

Tā laiks pagāja nemanot un pienāca svinīgais apbalvošanas brīdis. Olimpiskās dienas dalībnieki saņēma piemiņas medaļas un vēlējumu būt kustīgiem un aktīviem arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja sporta skolotāja : A. Lazdiņa