Projektu nedēļa Ķeipenes pamatskolā

No 05.05.-08.05.2021 Ķeipenes pamatskolā norisinājās projekta nedēļa.

Attālinātajā mācību laikā tā bija kā radoša un brīva atelpa starp video stundām un ikdienas mācību saturu. Projektu nedēļas mērķis bija veicināt skolēnu prasmes un iemaņas sava projekta darba izstrādē, uzņemoties rūpes un atbildību par to. Galvenokārt, bērni izvēlējās tēmas, kas saistītas ar mātes dienu vai cilvēciskajām vērtībām.

Projektu nedēļas tēma 2.,3. klašu bērniem bija “Es, mana māmiņa, manas vecmāmiņas- paaudžu tilts visstiprākais”. Bērni gatavoja Pārsteigumu grāmatiņu savām māmiņām, kurā tika apkopoti apraksti par māmiņu, intervijas, zīmējumi, fotogrāfijas un diploms māmiņai. Tika pētīti ģimenes albumi un izzināts vairāk par savām vecmāmiņām un vecvecmāmiņām. Bērni uzzināja, kādas bija vecmāmiņu intereses un talanti, tika meklēts kopīgais un atšķirīgais. Daži audzēkņi iestādīja petūnijas stādiņu, lai uzdāvinātu to māmiņai, un vasarā ziediņi priecētu vismīļāko cilvēku pasaulē! Tika gatavots arī video sveiciens pavasara svētkos! Kopā ar bērniem darbojoties, lasot viņu domas un vērojot paveikto, no sirds iepriecināta jutās arī bērnu skolas māmiņa Daiga Bombāne.

1., 4., 5., 6. klases bērni projekta nedēļas laikā darīja dažādus darbiņus: 1. dienā samīļoja māmiņas, 2. dienā veidoja video sveicienus, 3. dienā pārsteidza un lutināja mammas. Beigās visi šie mazie darbiņi tika salikti vienā lielā video sveicienā mīļajām māmiņām. 4.klases izglītojamie paralēli veidoja latviešu valodā pavasara grāmatu “Viss par un ap pavasari”.

7. un 8.klases skolēni veidoja kolāžu par godu māmiņām, sacerēja angļu valodā dzejoli, izgatavoja puķu vāzes un zīmēja māmiņu portretus. Šeit tika liktas lietā visas starpdisciplināro priekšmetu prasmes – angļu un latviešu valodas, datorika un mājturība. Tika gatavota arī kolāža “Kā padarīt Latviju skaistāku”, kas bija datorikas stundas uzdevums. Paralēli – 8.klase gatavoja video pārsteigumu 9. klases pēdējam zvanam.

Savukārt, 9. klase strādāja pie projekta “Bibliotēka kā palīgs mācību vielas apguvē”.

Arī pirmsskolas grupiņas “Cālīši un “Pūcītes” čakli gatavojās mātes dienai. Stādīja un audzēja puķītes, veidoja skaistus zīmējumus un video sveicienus ar dziesmām un dzejoļiem savām mīļajām māmiņām.

Projektu darba grupu konsultanti bija klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji. Paldies viņiem visiem par izturību un atbalstu!
Projektu devums bija lielais māmiņu prieks par saņemtajiem bērnu apsveikumiem un video sveicieniem mātes dienā.