Konkurss par Ķeipenes pamatskolas logo

Ķeipenes pamatskolā līdz aprīļa mēnesim norisinājās konkurss – Ķeipenes pamatskola jaunā logo izveide. Konkursa mērķis bija radīt jaunu un iedvesmojošu skolas logo, kas simbolizētu pamatskolas un pirmsskolas galvenos mērķus un darbības virzienus. Rosināti piedalīties tika skolēni, skolēnu vecāki un ikviens radošs un drosmīgs cilvēks, kas to vēlējās. Logo noformējums drīkstēja būt datordrukā, ar roku zīmēts, izmantojot gan zīmuļus, gan flomāsterus, gan tušu. Autoram vajadzēja izklāstīt arī domu lidojumu par attēloto, kur nereti šī doma bija dziļa un ļoti pamatota.

Ir redzams, ka visi iesniegtie darbi bija pārdomāti un rūpīgi izstrādāti, atbilstoši autora vecumam un pieredzei. Logo autori bija visdažādākā vecuma, sākot no 1.klasītes skolēniem līdz pat vīriem brieduma gados. Iesniegtos darbus izvērtēja Ķeipenes pamatskolas personāls un būtībā ikviens no pieteiktajiem darbiem žūriju iedvesmoja.

Kopumā tika izdalīta galvenā godalga, otrā un trešā vieta, kā arī trīs pateicības labākajiem skolēnu darbiņiem. Pasākumu procesā īpaši iesaistījās vizuālās mākslas skolotāja Signe Gertnere, piepalīdzot bērniem zīmēšanas procesa gaitā.
Konkursa gaitā tika vērtēta logo ideja, aktualitāte un oriģinalitāte.

1. vietu ieguva Ķeipenes pamatskolas bijusī absolvente Evelīna Tīna Circene. Viņas logo ir pūcīte, kas simbolizē gudrību. Pūcītes acis atspoguļo dvēseles gaismu, kas stiprina ikviena bērna pašapziņu, kas nepieciešama viņa dzīves ceļā. Pūcīte ir iesēdināta nelielā akas zīmē, kas simbolizē pozitīvu jauna procesa sākumu.

2. vietu ieguva Ķeipenes pamatskolas bijušais absolvents Eduards Heinsbergs. Viņa logo arī bija attēlota pūcīte kā gudrības simbols un ozola zari, kas ir ļoti simboliski Ķeipenes apkārtnei.

3. vietu saņēma Pēteris Tropiņš, kura darbā tika attēlota senā latviešu zīme jumis – kā mājas sargātājs un pūces sakta, kas ir attēlota pagasta ģerbonī. Viņa zīmējumos tiešām jūtams īpašs zīmētāja talants.

Pateicības par logo zīmējumiem saņēma Gabriela Kalneja, Elza Indriksone un Līva Estere Ločmele. Elza Indriksone savā logo attēloja gaili, kas simbolizē gaismu, sauli un uguni. Tas simbolizē arī cilvēka īpašības – modrību, drosmi un uzticamību. Gailis ir attēlots kā skolas skats no putna lidojuma.

Visiem dalībniekiem ir sarūpētas skaistas un praktiskas balvas, kas drīzumā pie viņiem nonāks. Visiem liels paldies par ieguldīto laiku un atsaucību Ķeipenes pamatskolas logo izveides procesā!

Mēs esam ļoti priecīgi par jauno Ķeipenes pamatskolas logo – pūcīti ar grāmatu rokā.