1. aprīlis – april, april…

Šodien ir vairāki svarīgi notikumi, kā Vispasaules joku diena un Zaļā ceturtdiena, kad dabā jāsaudzē viss dzīvais un zaļojošais. Ikviens no
Ķeipenes pamatskolas bērniem šajā dienā varēja izvēlēties sev darbiņu, kas sirdij tīkams: pastaiga dabā, olu krāsošana, Lieldienu kartiņu
zīmēšana, dekorāciju gatavošana vai cepumu cepšana. Padarītais bija jāatspoguļo fotogrāfijā. Lai ko bērni izvēlējās paveikt, tas tika darīts
no tīras sirds, tā vēlot sev un pasaulei labu 🙂

Mēs to visu apkopojam vienā lielā Lieldienu sveicienā, kas iepriecina pašus bērnus vecākus un visu lielo skolas saimi!

Priecīgas Lieldienas!