Skatuves runas konkurss

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu skolēnu SKATUVES RUNAS KONKURSĀ no ĶEIPENES pamatskolas šogad 9. martā piedalījās  trešklasnieki -Dana Fedčenko un Rūdolfs Plūģis. Abi skolnieki bija klases konkursa uzvarētāji. Par to demokrātiski lēma klasesbiedri un audzinātāja.

Šogad pasākums notika neparasti- videosaziņā klases konkurss, bet novadam bija jāiesūta 2 video ar dzeju un prozu. Jauna pieredze, uztraukums,  kamera „biedē”.

Novadu žūrijā 6 vērtētāji , kuri vēroja un vērtēja gan vizuālo tēlu, gan fonu, bet, protams, arī galvenos faktorus- darbu izvēli un atbilstību vecumam, izteiksmi, dikciju un paša runātāja pārdzīvojumu un attieksmi.

Prieks par to, ka bērni nenobijās no jaunajiem apstākļiem un bija gatavi piedalīties, ieguva jaunu pieredzi un „rūdījumu”. Abiem dalībniekiem šī bija otrā reize novadu konkursa dalībnieku statusā, Dana piedalījās pagājušajā gadā, Rūdolfs, būdams pirmklasnieks.

Kad notika gatavošanās un filmēšana, bija grūti, bērni lēma, ka vairs negribēs piedalīties. Kad saņēma diplomus, balvas un skolotāja aicināja sākt meklēt interesantus dzejoļus un prozas darbus nākamā gada konkursam, abi smaidīja un piekrītoši pamāja…

Tikai tas, „kas rūdās grūtībās, top liels…”

Prieks mums visiem par Rūdolfa 2. pakāpes un

Danas 1. pakāpes diplomiem. Apsveicam!!!

Bērni saņēma arī skaistas balviņas ar Ogres logo. Paldies konkursa organizatoriem!