Ķeipenes pamatskolas video sveiciens Ziemassvētkos

Sanāksim kopā un iedegsim prieku,
Egles zaļajos zaros svecītes liekot!
No tīra un klusa Ziemassvētku sniega
Baltākas domas un lūgšanas tiek.