Skolotāju diena

Dod citiem sevī labo,

Tas nezudīs, tas tikai augst augs,

Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,

Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks.

(M.Laukmane)

Šogad skolotāju diena bija daudz nervus kutinošāka nekā citus gadus. Viss pašiem bija jāplāno, kas nebija viegls process, jo bija jāizveido visas dienas stundu grafiks, jāsagatavo stundu tēmas skolēniem un skolotājiem, kā arī jāprot vadīt tās. Skolotājiem bija sagatavota latviešu valoda, kur bija jāgrupē senie vārdi, ķīmijā bija jāmin apslēptā viela kastē un jāprot uzrakstīt vielas ķīmiskais sastāvs, krievu valodas skolotājiem vajadzēja stāstīt par saviem hobijiem, dzirdēt mūzikas stundā, kad izveidots mazs orķestris, kurš spēlēja dažādus mūzikas instrumentus un dzied sev tīkamas dziesmas.

Manuprāt, 9. klasei bija izdevies diezgan labi visu saplānot un saorganizēt. Skolotāju atsauksmes bija labas un par visiem lielajiem priekiem!

Evita Vingre, 9. klase

Man pasākums patika, kopumā bija labi. Mācīt skolēnus nebija viegli. Tagad es nedaudz saprotu, cik grūts ir skolotāja darbs.

Rinalds /9. klase/

Loti patika skolotāju diena, jo bija iespēja iejusties citu ādā un iedziļināties citu skolēnu viedoklī. Protams, skolēni neuztvēra mācību stundas nopietni, bet tie centās, cik spēja. Man bija neliels uztraukums par to, vai viss izdosies, bet ar klasesbiedru palīdzību uztraukumu izdevās novērst. Skolēni apgalvo, ka mūsu vadītās stundas viņiem ļoti patika. Skolotāji arī bija sajūsmā par jaukajiem apsveikumiem. Skolotāju diena izdevās lieliski!

Nikola / 9. klase/