Jautrais brīdis

Ceturtdien, 24. septembrī pirmsskolas grupiņas priecājās jautrajā brīdī “Gaidīsim Miķeļdienu”. Bērni kopā ar skolotājām, mīļajām auklītēm dziedāja, dejoja, gāja rotaļās, zīmēja un meklēja dārzeņus. Bērniem ļoti patika zīmēt dažādas sēnes, kā arī dziedāt dziesmiņas par lietutiņu un rudens dārzeņiem un augļiem.

Mazie cālīšu grupas bērni ar lielu atbildības sajūtu rādija pārējiem savas rotaļīgās dejas un vēroja kā to dara lielākie. Skolotājai un auklītei nākot palīgā spēja arī atminēt vairākas mīklas. Ar lieliem smiekliem un priekiem piedalijās arī ražas novākšanā, meklējot dažādās rudens veltes.