Īstenots projekts vides pilnveidei Ķeipenes pamatskolā

Ķeipenes pamatskolas skolēnu pašpārvalde 2020. gada vasarā piedalījās Ogres novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ar savu projektu “Uzlabojam vidi pašu spēkiem!”.

Projekta mērķis bija uzlabot skolas iekšējo vidi, kur atbildību par to uzņemas paši izglītojamie, tā veicinot viņu līdzdalību, iniciatīvu un radošumu. Projekta gaitā tika labiekārtota pagarinātās dienas grupas telpa, pilnveidotas 1. stāva gaiteņa bijušās logu ailes un iekārtots lasīšanas stūrītis skolēniem 2. stāva gaitenī.

Jau pavasarī attālinātās mācīšanās laikā Ķeipenes pamatskolā notika projekta nedēļa, kuras laikā bērni rakstīja stāstus, veidoja video rullīšus par cilvēciskajām vērtībām, kā arī sīkāk apskatīja tādas cilvēciskās vērtības kā patiesību, tikumu, mieru, mīlestību un labestību. Skolēni tās attēloja gleznās, kas vēlāk tika izkārtotas 1. stāva gaiteņa 6 ailēs. Pavisam tika izvietotas 26 skolēnu pašu radītas gleznas.

Savukārt 3. klases skolēnu domas par šīm vērtībām tika atspoguļotas bērnu radītos stāstos, ko vēlāk viņi apkopoja nelielās grāmatiņās. Šo stāstu izvilkumi tika atainoti vienā kopējā sienas plakātā, kas izlikts apskatei pagarinātajā grupiņā pie sienas. Pagarinātā grupā tika iegādātas dažādas galda spēles, ko izvēlējās skolēnu pašpārvaldes pārstāvji, kā arī 2 puzles tipa galdi, 2 nelieli dīvāniņi, vairāki plaukti un krēsli, lai skolēni savu brīvo laiku varētu pavadīt saturīgi un jēgpilni.
Otrā stāva gaitenī tika ierīkots lasīšanas stūrītis, iegādājoties 2 galdiņus un plauktu, kas vēlāk tika papildināts ar interesantām un vērtīgām grāmatām.
Ir patiess prieks, ka, piedaloties šāda veida projektā, Ķeipenes pamatskolas jaunieši, pašiem aktīvi piedaloties, spēja realizēt daudz jauku pārmaiņu savā skolā, kas arī dod spēku un pārliecību par saviem spēkiem, ja vien tie tiek lietderīgi ieguldīti kopējā labuma celšanā – šajā gadījumā – Ķeipenes pamatskolā!
Informāciju sagatavoja projekta īstenošanas grupa “Ķeipenes jaunieši savai skolai”

Informācijas avots: Ogresnovads.lv