Ķeipenē norisinājušās senioru un skolēnu sporta spēles

4. septembrī Ķeipenē notika Ogres novada senioru sporta spēles, kas tika rīkotas Ogres pašvaldības projektu konkursa  “R.A.D.I. – Ogres novadam” projekta “Paaudžu tilts II” ietvaros.

Projekta rezultātā tika noorganizētas sporta sacensības starp divām paaudzēm – senioriem un skolēniem, tā tuvinot vienu otrai un aicinot savstarpēji sadraudzēties. Tas kalpo kā labs paraugs visai Ķeipenes sabiedrībai, aicinot cilvēkus, neskatoties un dažādo vecuma starpību, cienīt vienam otru un sadarboties kopējā labuma vārdā. Ķeipenes seniori ir ļoti aktīvi un pagasta dzīvē dod lielu devumu. Viņi ir patiesi Ķeipenes patrioti un vada aktīvu dzīves veidu, līdzi pozitīvi aizraujot pārējo sabiedrības daļu.

Pavisam kopā piedalījās 5 senioru komandas no Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Madlienas un Suntažiem, kā arī Ķeipenes 7., 8. un 9.klases skolēni. Ierodoties skolā, katrai komandai bija jānofotografējas foto stūrītī, noslēgumā dalībnieki varēja saņemt savas komandas bildi fotorāmītī.

Sporta sacensības tika uzsāktas ar svētku parādi. Turpinājumā oficiāli tika atklāts jaunais āra basketbola laukums, kas tapa LEADER projekta ietvaros kopā ar Ogres novada pašvaldību. Sarkano lenti simboliski pārgrieza Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis un Ķeipenes senioru biedrības “Avotkreses” valdes priekšsēdētāja – Daina Zēmele. Tika dziedāta senioru sporta himna un notika kārtīga iesildīšanās pirms lielās sportošanas. Pavisam kopā bija 10 sportiski kontrolpunkti, kuros ikvienai komandai bija jāizpilda dotie uzdevumi. Savukārt katrā komanda bija 8 seniori un 3 Ķeipenes pamatskolas skolēni.

Katru sporta spēli tiesāja 2 tiesneši – Ķeipenes pamatskolas skolotājs un 9.klases skolēns. Tādējādi visas dienas garumā notika nemitīga sadarbība starp abām paaudzēm. Jāatzīst, ka seniori patiešām ir ļoti izturīgi un labā fiziskā formā. Nereti jaunajiem bija ko turēt līdzi. Visspraigākā cīņa notika volejbola laukumā, kur katrai komandai bija jāsamet pēc iespējas vairāk spilvenu pretinieka laukumā. Šeit kaislības un sportiskais azarts sita augstu vilni.

Skolas āra zaļajā klasē tika ierīkota neliela kafejnīca un relaksācijas stūrītis, kur sagurušie sportisti varēja piesēst un atpūsties. Pēc draudzīgajām sacensībām visas komandas tika cienātas ar garšīgu zupu. Katra komanda balvās saņēma kausu, diplomu un garšīgās Ķeipenes piparkūkas.

Līderos pārliecinoši izvirzījās Madlienas senioru komanda, kura tomēr nākamā gada sacensību rīkošanu uzticēja Meņģeles senioru komandai. Pasākuma nobeigumā visus dalībniekus priecēja Ķeipenes pamatskolas audzēkņi ar saviem priekšnesumiem – vokālā ansambļa izpildījumu un sarīkojumu dejām, kā arī ciemos bija sarīkojumu deju pārstāvji no Andra sporta deju skolas.

Arī vietējie Ķeipenes uzņēmēji bija ļoti atsaucīgi un sponsorēja šo pasākumu ar dažādām balvām un pārtiku. Te jāmin ir vietējais Ķeipenes uzņēmums “Lauri”, Ķeipenes piparkūku studija, Mirdza Ozola, Latvijas Invalīdu biedrības vadītājsJāzeps Janiševs, Ojārs Ozoliņš, kā ar darbiem un iekārtošanu palīdzēja Māris Liepiņš.

Bija patiess prieks redzēt gandarītos un priecīgos pasākuma dalībniekus, kas mājās devās ar smaidu sejā. Projekta ietvaros visu iegādāto sporta inventāru Ķeipenes biedrības “Avotkreses” seniori nodos Ķeipenes mazākajiem iedzīvotājiem – Ķeipenes pirmsskolas bērniem, lai viņi turpmāk varētu aktīvi darboties savās sporta stundās un citos sporta pasākumos. Par to viņiem lielais paldies!

Informāciju sagatavoja Agnese Lepse