Kārtība, kādā Ķeipenes pamatskolā, kā arī pirmsskolas grupās tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

[embeddoc url=”https://keipenesskola.lv/wp-content/uploads/2020/09/Kartiba-epidemologiskas-drosibas-pasakumi-.pdf” viewer=”browser”]