Pabeigti Ķeipenes basketbola un aktīvās atpūtas laukuma atjaunošanas darbi

Šā gada 26. jūnijā Ķeipenes pagastā pie Ķeipenes pamatskolas oficiāli ir pabeigti Ķeipenes basketbola un aktīvās atpūtas laukuma atjaunošanas darbi.

Rezultātā ir veikta sporta laukuma virskārtas seguma nomaiņa. Tika demontēts vecais asfalts un tā vietā ir uzliktas gumijas plāksnes, atbilstoši jaunākajiem sporta aktivitāšu normatīviem un prasībām. Projekta ietvarā tika nomainīti jauni vairogi un basketbola grozi, kā arī līdztekus laukumam tika uzstādīti sēžamie soliņi.

Ķeipenes basketbola un aktīvās atpūtas laukuma atjaunošanas darbi veikti ar Lauku atbalsta dienesta, privāto un publisko partnerattiecību biedrības “Zied zeme” un Ogres novada pašvaldības atbalstu.

Izvērtējot drošības aspektus, ārpus projekta finansējuma, tika nomainīti abi vecie basketbolu grozu statīvi, kuri tomēr laika gaitā bija kļuvuši nestabili un nedroši. Īpašs paldies SIA “Hercules”, kas kvalitatīvi un laikā veica remontdarbus, jo īpaši paldies vadītājam Jānim Kokam par dāvināto basketbola groza statīvu.

Gandarījumu par paveikto pauda biedrības “Avotkreses” vadītāja Daina Zēmele, kas kopā ar projekta iniciatori Ķeipenes pamatskolas direktori Agnesi Lepsi veica projekta pieteikšanu un realizāciju. “Mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, ka sadarbojoties visiem kopā ir radīta droša un sakopta vieta, kur atpūsties un sportot gan ikdienā, gan svētkos. Lai arī projekta iesniegšanas gaita sākumā nešķita viegla, tomēr mūs visur atbalstīja, konsultēja un nenoraidīja,” sacīja D. Zēmele.

“Mēs esam ļoti pateicīgi Ogres novada vadītājam Egīlam Helmanim, kas mūs uzklausīja un domes deputātiem, kas projekta ieceri tik ātrā laikā atbalstīja,” sacīja A. Lepse.

Biedrības “Avotkreses” vadītāja vēlējās īpaši pateikties par profesionālu konsultāciju PPP “Zied zeme” vadītājai Lindai Cīrulei un projektu konsultantam Mārim Cīrulim, Ogres novada infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aijai Romanovskai, Lauku atbalsta dienesta Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītājas vietniecei Janai Krūmiņai. Lielu paldies gribam teikt Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājam Vilnim Sirsonim par atbalstu projekta gaitā.

Pamatskolas sporta laukums Ķeipenes pagastā tika izveidots 1974.gadā un no tā laika šie ir pirmie lielākie sporta laukuma renovācijas darbi. Basketbola laukums bija ļoti sliktā stāvoklī, tā segums bija pilnībā saplaisājis un sadalījies, kļuvis bedrains un bīstams sportiskām aktivitātēm.

Ik gadu pagastā un skolā notiek dažādi ar sportu saistīti pasākumi kā pagasta svētki, sporta dienas gan pirmsskolai un pamatskolai, tādēļ šāds laukums visiem pagasta iedzīvotājiem bija ļoti nepieciešams. Renovētais laukums ir drošs un ērts dažādām sporta aktivitātēm. Septembrī ir paredzētas organizēt starp novadu sporta spēles senioriem, kur daļa no sporta stafetēm tiks organizēta tieši šeit uz jaunā sporta laukuma. Jau tagad uz laukumu spēlēt bumbu nāk bērni, jaunieši un pieaugušie. Skolas bērni tiek instruēti, kā uzturēt kārtību un rūpēties par laukumu, lai tas kalpotu kopējam labumam pēc iespējas ilgāk.

Sporta laukuma darbi veikti Lauku atbalsta dienesta un biedrības “Zied Zeme” atbalstītā projekta Nr.19-04-AL02-A019.2202-000005 “Ķeipenes basketbola un aktīvās atpūtas laukuma atjaunošana” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli  23733.97 EUR,  no kuriem finansēja Ogres novada pašvaldība 14733.97 € un PPP Zied Zeme 9000.00 €. Darbus veica SIA “Hercules”.