9. klases izlaidums

12.jūnijā Ķeipenes pamatskolā notika 9.klases izlaidums. Ceļā ar labiem vārdiem un iedvesmojošiem novēlējumiem pavadījām mūsu jaunos skolas absolventus. Bijām vēl reizi visi sanākuši kopā: 9.klases audzēkņi, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki un viesi, lai dalītos atmiņās, atcerētos gaišos mirkļus, kā arī iedrošinātu jauno paaudzi turpmākajam dzīves posmam. 9.klases skolēni šo gadu laikā ir saņēmuši tik daudz pozitīva lādiņa, gādības un mīlestības, kas liek cerēt, ka tas kalpos viņiem kā spēcīgs atbalsts dzīves turpmākā ceļā.

Novēlējumā ar mums dalījās arī bijušie Ķeipenes skolas skolotāji Sarmīte un Andris Upenieki:

Ar visu sirdi esam jūsu svētkos. Priecājamies, ka esat dāvājuši mums cieņu, uzticēšanos, mīlestību, piedevuši kļūdas un tālab uz mūžu paliekam draugi.

Uzņēmīgu un laimīgu jums to ceļu, kuru saucam par dzīvi!

Ticam un ceram, ka izglītošanās gaitām pāri, zināšanām pāri, dienām un nedienām pāri uzturēsiet sevī to, ko gaidām no jums visvairāk: vienkāršību, sirsnību, draudzību, patiesību un MĪLESTĪBU!