Ķeipenes pamatskola jaunā kvalitātē

Viena gada laikā Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse no jauna ir nostiprinājusi skolas pamatus – nokomplektēts radošs, entuziasma pilns pedagogu sastāvs, iespēju robežās atsvaidzinātas telpas, darīts viss, lai skola būtu bērniem mājīga un interesanta. Lai gan Agnese par direktori strādā tikai gadu, šķiet, ka viņa tur darbojas jau sen. Pārmaiņas skolā notikušas strauji, un jau otro gadu skola pilnveidojas un kļūst mūsdienīgāka. A. Lepse stāsta, kā pagājis pirmais gads.

Maza skola ar spēcīgiem pamatiem

To, ka skola ir drošās rokās, var apjaust ikviens, kurš ir runājis ar A. Lepsi. Ne vien viņas degsme un vīzija par to, kāda zināšanu un prasmju bāze jāiedod bērnam, bet arī dziļā empātija pret skolēniem un viņu vajadzībām ļauj skolai atdzimt no jauna. Kopā ar pamatskolu Lepses pārziņā ir arī reorganizētās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” grupas “Cālīši” un “Pūcītes”. Kopā ar pirmsskolas bērniem skolā ir 100 audzēkņi.
Joprojām valda dažādi stereotipi par mazajām skolām, taču direktore tajās redz ļoti daudz ieguvumu. Ķeipenes pamatskola ir mājīga un ģimeniska; kā jau ikvienā ģimenē – pamatu veido cieņa, sapratne vienam pret otru un atbildība par sevi. Mazās skolas priekšrocība ir tā, ka ikvienam bērnam tiek pielāgota atbilstoša mācīšanās metode. Pozitīvā iezīme ir tā, ka bērni tiek apmācīti visās jomās – lielās skolās uz pasākumiem var aizbraukt tikai labākie, taču no Ķeipenes brauc visa klase; ja dzied pie mikrofona, tad visi; ja dejo, tad visi. Bērni attīstās ļoti daudzpusīgi.
Direktore neslēpj, ka sākotnēji bijis ļoti grūti, jo uz skolu atnāca tās krīzes brīdī, taču uzskata to kā pamatīgu izaugsmes iespēju. “Mēs esam maz, varam ātri un elastīgi pielāgoties pārmaiņām,” viņa piebilst. “Arī mani bērni mācās šajā skolā, un es zinu, ka tā ir labākā vieta viņiem. Mazai skolai ir jābūt kvalitatīvai un draudzīgai bērnam, un Ķeipenes pamatskola tāda ir,” pārliecināta ir Lepse.
“Apbraukājot citas skolas un piedaloties mācību stundās, mēs redzam, ka esam līmenī. Mums ir profesionāli skolotāji, tādi, kuri ir savas jomas entuziasti,” komentē Lepse.
Izaugt par dzīvesgudriem cilvēkiem
Ķeipenes pamatskolā nonāk arī bērni, kuri nespējuši iejusties lielajās skolās. Gada laikā uzņemti 10 bērni, kuriem Ķeipenes pamatskola ir bijis alternatīvs risinājums; bērni spējuši adaptēties un uzticēties. Šeit ir iespēja veltīt individuālu laiku katram audzēknim; ir laiks apsēsties, izrunāties, pārliecināt, ka ar viņu viss ir labi.
Dzīves jēga ir noturēt sevi gaišajā dzīves plūsmā – palīdzēt citiem, motivēt, atbalstīt, tieši to skolā cenšas iemācīt arī bērniem. “Es vienmēr izvēlēšos palīdzēt tiem, kas klūp un pakrīt, jo tas atmaksāsies nākotnes sabiedrībā. Man ir svarīgāk, lai visa klase mācās uz 7/8, nevis daļai ir 10 un citi vielu nav apguvuši,” uzsver direktore. Bērni, kas mācās šajā skolā, ir dzīves gudri, taču nav pārlieku ambiciozi, piemēram, 4. klases skolēni nekoncentrējas uz konkurenci. Tā vietā viņi izvēlas palīdzēt viens otram. Tā arī ir tā lielā dzīves gudrība, ko bērni jau apgūst skolas solā.
Kā stāsta Lepse, skolā ir strikti noteikumi attiecībā uz mobilajiem telefoniem; tos var izmantot tikai pēc pagarinātās grupas, kad visi darbiņi ir izdarīti.
Iniciatīva nāca no vecākiem, kuri ir ieinteresēti, lai bērni skolā mācās. “Es vēlos redzēt dzīvas acis, vēlos, lai viņi mācās runāt un sadarboties,” nostāju komentē direktore.
Mainās viedoklis par skolu
Cilvēki joprojām mēdz būt aizspriedumaini; bieži vien redz vizuālo, negrib nākt uz šo skolu, taču nu viss ir attīstījies. PPP biedrības “Zied zeme” projekta ietvaros atjaunots āra basketbola laukums, uzlikti jauni basketbola stabi ar vairogiem. Savukārt sporta zāle ir atsvaidzināta ar jaunu modernu grīdas segumu; izremontēta skolas garderobe, kā arī sporta ģērbtuvēs nomainīts grīdas segums.
Šobrīd notiek remonts pagarinātās grupas telpā – projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros tā tiks aprīkota jaunām mēbelēm, kā arī skolas gaitenis tiks dekorēts ar pašu skolēnu radītām gleznām. Katrā kabinetā ir dators un interaktīvā tāfele. Septembrī tiks īstenots projekts sadarbībā ar Ogres novada Ķeipenes pensionāru biedrību “Avotkreses”, kura laikā tiks organizētas sporta spēles un iegādāts inventārs, kas pēc tam paliks lietošanai bērnudārzā. Lepse ievērojusi, ka cilvēki lēnam sākuši mainīt viedokli par skolu.
Sadarbībā ar biedrību “Meža projekti” pirmsskolas laukumiņā tiks iestādīti ogu krūmi un izveidotas zaļās dobes, kā arī uzstādīts āra galds ar krēsliem, lai bērni ērti varētu apgūt iemaņas svaigā gaisā un novērot augļu krūmu un stādījumu attīstību visos gada laikos. Projekta mērķis ir maksimāli tuvināt bērnus reālai dzīvei.
Lielas pārmaiņas bērnudārzā  
Pēdējā gada laikā būtiskas izmaiņas piedzīvojušas Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas grupas. Sakārtota ne vien vide – atjaunots bērnu laukumiņš un grupiņu telpas – , bet pilnībā nomainījies arī pedagogu sastāvs. Bērnudārzā ir jaunas, radošas audzinātājas, kuras savā darbā labprāt izmanto Montessori metodi.
Audzinātājas vēlas attīstīt meža terapiju; ievērojušas, ka bērniem ļoti patīk pavadīt laiku mežā, ar viņiem šajā vidē ir viegli komunicēt, viņi kļūst patstāvīgi. “Mēs bērnus vērojam un cenšamies pielāgoties tam, kas viņiem ir nepieciešams. Prakse rāda, ka daba ir tas, kas viņus ļoti uzrunā,” komentē Lepse. Pirmsskolas telpas ir plašas, pa vasaru tās vēl tiks uzlabotas, lai rudenī uzņemtu jaunus audzēkņus.
“Es esmu laimīga, ka varu strādāt gan ar skolu, gan pirmsskolu, jo tā varam attīstīt pēctecību un sasniegt vislabākos rezultātus. Visas vērtības apgūst bērnudārzā; skolā bērnu jau var atbalstīt viņa paša ceļā,” stāsta direktore.
Lai sniegtu vecākiem atbalstu, šovasar bērnudārzs strādā visu vasaru, izņemot no 6. – 26. jūlijam, jo nepieciešams veikt plānotos remontdarbus. Direktorei ir ļoti būtiski, lai vide būtu mājīga, gaiša un sakārtota. Šobrīd bērnudārzu apmeklē 35 bērni.

 

 

 

 

 

Informācijas avots: ogresnovads.lv