Ķeipenes pamatskolas avīzītes speciālizlaidums “MĀMIŅAS PLAUKSTA”

[embeddoc url=”https://keipenesskola.lv/wp-content/uploads/2020/05/Avize_maminas_glasts__2020.pdf”]