Lieldienas pirmsskolā

Pašlaik bērnudārzu apmeklē maz bērnu, taču tas nenozīmē, ka bērni tikai rotaļājas, bērni čakli mācās, pēda, analizē, secina.  Arī skolotājiem tas  ir radošu un izdomu pilns laiks, jo jādomā ne tikai par to ko darīs bērni grupiņā, bet nosūta darbiņus arī tiem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu, lai mājās kopā ar ģimeni darbotos.

Šoreiz nedaudz ieskatam par lielākajām aktivitātēm pirms Lieldienām. Pirmsskolas grupiņā Lieldienu nedēļa aizritēja ļoti čakli strādājot, katru dienu bērni bija aizņemti ar daudz un dažādām nodarbēm. Gājām uz mežu, rotaļājāmies laukumā, mācījāmies burtu un ciparu gudrības.

Pirmdienā ar skolotāju Aivu bērni iepazina pūpolus, pūpolsvētdienas tradīcijas, radīja mākslas darbiņus ar pūpoliem. Skaitīja pūpolus, mācījās dzejolīti par pūpoliņiem.

Nākamā diena kopā ar skolotāju aizritēja zaķu pasaulē, bērni zaķus zīmēja, veidoja, gatavoja zaķu maskas, vingroja kopā ar zaķiem un skatījās multenīti „Zaķīšu pirtiņa”. Mācījās mūzikas skolotājas Evas jauko dziesmiņu par Lieldienām.

Kopā ar skolotāju Gitu  pasakā meklēja oliņai mammu, krāsoja lielas un mazas oliņas, dekorēja grupu ar raibām vistiņām,  saulainiem cālīšiem. Grupas laukumiņā izkāra koka zarā pašu krāsotas olas.

Zaļās ceturtdienas rīts sagādāja pārsteigumu, Lieldienu Zaķis brokastīs atsūtīja lielas un mazas garšīgas oliņas. Protams, bērni paši ar dažādiem dabas materiāliem,  ko paši salasīja, skolotājas Aivas un skolotājas palīga Viktorijas vadībā krāsoja katrs savu Lieldienu olu. Apguva dažas Lieldienu tradīcijas.

Tā pagāja Lieldienu nedēļa pirmsskolā. Paldies visiem čaklajiem zaķiem par aktīvu darbošanos.

PRIECĪGAS LIELDIENAS.