Putnu vērošana aprīlī

4.un 5.aprīlis bija putnu vērošanas dienas Latvijā. Divreiz gadā miljoniem putnu caurceļo Latviju un mēdz pulcēties baros, tādēļ ir viegli apskatāmi. Ar Putnu dienām pavasarī savā dzimtenē sagaidām gājputnus, bet rudenī tos pavadām tālajā ceļā uz ziemošanas vietām. Atbildtoši situācijai sājā pavasarī to var darīt pa vienam. Daži Ķeipenes bērni un vecāki arī iesaistījās šajā pasākumā, priecējot pārējos ar savām fotogrāfijām.