Par brīvpusdienām attālinātās mācīšanās laikā

“Labdien!

Ogres novada Domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par brīvpusdienu piegādi skolēniem attālinātās mācīšanās laikā. No šī gada 6. aprīļa līdz 2019./2020.mācību gada noslēgumam brīvpusdienas tiks nodrošinātas visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēni – viņiem ēdināšanas izdevumus uz pusēm sedz gan valsts un pašvaldība.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstiem” bezmaksas pusdienas tiks nodrošinātas skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu.

Brīvpusdienas saņems arī visi Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni – viņiem bezmaksas pusdienas piešķirtas ar Ogres novada pašvaldības 2015. gada 15. oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu”, kā arī Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolēni.

Laikā, kad mācības notiek attālināti, skolēna, kuram pienākas brīvpusdienas, likumiskajam pārstāvim jāaizpilda un Ogres novada izglītības pārvaldē jāiesniedz pieteikums brīvpusdienu saņemšanai, izmantojot tiešsaites formu 

https://forms.gle/F1VzB8b4msyrMjjZ6

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2. aprīlim.

Ja pieteikums tiks saņemts pēc 2. aprīļa, iespēja saņemt brīvpusdienas tiks nodrošināta  nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikums nosūtīts līdz iepriekšējās dienas plkst.16.00.”

Ja rodas jautājumi, rakstiet vai zvaniet! E-pasts rakstīts steidzīgi, iespējams, ir kāda neskaidrība vai neprecizitāte.

Cieņā,

Ieva Švēde

Ogres novada izglītības pārvaldes

Vadītāja vietniece