Par attālināto mācību procesu no 23.03.2020

Mīļie vecāki,

sākot ar pirmdienu 23.03.2020  tiek pārtraukts mācību process klātienē. Turpmāk mācīšanās notiks mājas apstākļos ar mūsu skolotāju palīdzību un atbalstu.

Galvenais saziņas veids būs e-klase, kurai jāseko līdzi katru dienu, jo tur būs uzrādīti uzdotie uzdevumi un viela, kas jāapgūst.

Galvenā kontakpersona saziņai ir katra skolēna klases audzinātāja, kura būs vai jau ir izveidojusi whatsapp grupu visai klasei. Caur šo whatsappu arī tiks nodota svarīgākā informācija. Nepieciešamības gadījumā skolotāji zvanīs jums vai jūsu bērniem. Uzdotajiem darbiem ir jābūt savlaicīgi izpildītiem.

Pirmsskolas “Cālīšu” un “Pūcītes” grupās joprojām katru pirmdienu vecākiem jāiesniedz izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka viņš un viņa ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis un teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

5., 6.gadīgo apmācība attālināti tiks organizēta ar e-pasta starpniecību.

Lai jums visiem miers un veselība, esam uzmanīgi un sekojam aktuālajam līdzi,

Agnese Lepse