Panākumi “Mazo mūzikas kolektīvu konkursā”

Šī gada 29. janvārī Ogres Kultūras centru pieskandināja novada muzikāli talantīgu bērnu un jauniešu balsis. Starpnovadu „Mazo mūzikas kolektīvu konkursa” gandrīz 100 dalībnieku vidū bija arī mūsu skolas dziedātāji. Konkursā izskanēja vokāli instrumentālo ansambļu, solistu, duetu, ansambļu un popgrupu priekšnesumi. Šogad dalībniekus vērtēja vokālās grupas “Svilpastes” vadītāja Ilze Miezere, komponists un mūziķis Harijs Zariņš un mūziķis Māris Blicavs. Visiem dalībniekiem bija iespēja vērot daudzveidīgus un labi sagatavotus priekšnesumus.

Mūsu skolas jaunākā grupa konkursā dziedāja R.Paula un G.Rača dziesmu ”Pūpēdis”. Šajā grupā uz skatuves kāpa 1.klases Elza un Tīna, 2. klases Rūdolfs, Dana, Līva, Senda un 5. klases Elizabete un Annamarija. Lai gan mazākie dziedātāji bija nedaudz uztraukušies , tomēr nodziedāja ļoti labi un ieguva I pakāpi.

Četras vidējās grupas meitenes- Elizabete(5.klase),Aleksandra(6.klase), Sanija Līva(7. klase) un  Evita(8.klase) konkursā uzstājās ar A. Sējāna dziesmu ”Saule auda audekliņu” (tautasdziesmas vārdi) un ar savu brīnišķīgo priekšnesumu iekļuva top trijniekā, t.i., trīs labāko skaitā. Žūrijas vērtējums- I pakāpe!

Patiess prieks par mūsu  skolas talantīgajiem un čaklajiem dziedātājiem!

Sirsnīgs paldies Ķeipenes tautas nama darbiniecēm par skaistajiem tērpiem! Īpašs paldies Maritai Circenei par palīdzību un līdzjušanu konkursā! Paldies Elzas mammai un Līvas tētim par klātbūtni pasākumā!

Pateicība visiem vecākiem par izpratni un atbalstu.

Andra Ločmele