Skolas vecāku sapulce

30.01.2020 Ķeipenes pamatskolā notika skolas vecāku sapulce.

Bija prieks atkal visiem kopā satikties un izrunāt mums visiem tik svarīgās lietas, kas saistītas ar mūsu bērniem. Ievadā skolas psiholoģe Ilze Čodare aicināja izvērtēt, kādi mēs esam kā vecāki, kādas veidojam attiecības ar saviem bērniem. Vecākiem tika uzdoti nelieli mājas darbi. Februāris tika pasludināts par sirds siltuma mēnesi, kur katrai dienai tika norādīts neliels darbiņš, ko vecāks veic kopā ar savu bērnu, tā veicinot mūs pieaugušos vairāk pabūt kopā ar savām atvasēm.

Skolotāja Daiga Bombāne bija sagatavojusi prezentāciju, ko bērni sociālo mācību stundā raksta par skolu un saviem vecākiem. Bērni kopā ar Daigu sociālās stundās veica vērtību skalu, kur galvenās vērtības bērniem ir ģimene, veselība, mīlestība, izglītība, draugi, drošība un vaļasprieki. Bērni min, ka kopā ar vecākiem gribētu: vairāk spēlēt spēles, pastaigāties svaigā gaisā, doties izbraukumos un ekskursijās, iet iepirkties, vakaros sanākt kopā un vienkārši aprunāties. Bērni min, ka viņiem patiesībā patīk, ka vecāki ir stingri un neļauj ilgi skatīties televizoru, ka aicina mācīties un pārbauda mājas darbus katru vakaru. Kāds no skolas bērniem raksta “Mēs esam ļoti saliedēti un kopā svinam visus svētkus. Vecāki man ir iemācījuši ļoti daudz, es par to esmu ļoti pateicīga. Bieži es to nenovērtēju un strīdos ar vecākiem, bet vienmēr atvainojos par savu uzvedību. Mana bērnība bija un vēl joprojām ir brīnišķīga, vecāki man ir nodrošinājuši visu, kas man nepieciešams. Esmu ļoti laimīga, ka man ir šādi vecāki.“

Runājām par skolas nākotnes iecerēm, sekmēm, uzvedību un par visām mums ikdienā svarīgām lietām, kas attiecas uz mūsu bērniem. Paldies par lielo vecāku atsaucību un ieinteresētību!

Skolas direktore Agnese Lepse