Ķeipenes pamatskolas “Pūcīšu” un “Cālīšu” labie darbiņi

Ķeipenes pamatskolas pirmsskolas grupās pirmajā pusgadā bērni prasmīgi apgūst kompetenču apmācību, radoši un praktiski daudz darbojoties tieši ar pašu rociņām.

Pirmsskolas skolotājas ļoti piedomā, lai bērnu ikdiena būtu interesantāka, kā arī, bērniem darbojoties, pēc iespējas vairāk tiktu ieviesti paraugi no pieaugušu cilvēku reālās dzīves. Aktīvi iesaistās arī vecāki, kopā ar bērniem veidojot dažādus darbiņus, par ko jo īpašs prieks ir pašiem bērniem.
8. novembra rītā pirmsskolas grupiņās valdīja liela rosība. Pašgatavotās gaiļa maskās tērpušies bērni “zirga pajūgā” dimdēdami, rībēdami izdimdināja visus stūrīšus savās grupiņās, devās svētību ienest uz pagasta bibliotēku un pagasta pārvaldi. Priecājās Mārtiņdienas rotaļās, kur lielās grupiņas bērni izdejoja savu izdomātu deju par gailīti. Tālāk bērni ar “zirgu” brauca uz Mārtiņdienas tirgu, kur kopā ar saviem vecākajiem brāļiem, māsām un vecākiem tirgoja dažādus garšīgus kārumus un lietiņas, ko paši iepriekš bija izcepuši un izgatavojuši.
Gatavojoties valsts svētkiem, pirmsskolas abās grupiņās valdīja burvīgas smaržas. Par godu mūsu valsts svētkiem lielās grupas bērni mācījās cept mīkstus, smaržīgus, garšīgus ābolu pīrāgus. Bērni izbaudīja visu procesu no mīklas pagatavošanas līdz pat gardumu ēšanai. Savukārt mazās grupiņas bērni “Cālīši” cepa cepumus.
22. novembrī lielās grupiņas bērni iepazinās ar jaunu veidošanas materiālu – mālu. Ko un kā veidot no māla bērniem pastāstīja Ķeipenes pamatskolas skolotāja, māksliniece Signe Gertnere. Skolotāja kopā ar bērniem izveidoja un izrotāja svečturīti. Tālāk bērnu darbiņi devās uz cepli.
Ķeipenes pirmsskolas vecākās grupiņas “Pūcītes” bērni kopā ar vecākiem piedalījās radošajā dabas nodarbībā, kur tika veidoti lukturīši. Lai mēs rūpētos par dabu, tika dota otra dzīve vecām lietām. Šajā gadījumā izlietotās skārdenes bundžās ar naglu un āmuru palīdzību tika izsisti caurumiņi vai nu ornamentu, vai dažādu zīmējumu formā. Bundžas galos tika iesieta lentīte, bundžā ielikta svecīte. Nodarbību vadīja mežzine Dace Iraids. Kopā ar Daci laika gaitā bērni vairāk iepazinās ar koku, to lietderību un nozīmi mūsu dzīvē. Bērni paši pagatavoja nelielus kociņus. Bet, gatavojoties Ziemassvētkiem, bērni kopā ar vecākiem, skolotājas D. Iraids vadībā, izgatavoja skaistus Ziemassvētkus svečturus.
Gan Ķeipenes pamatskolas, gan pirmsskolas bērni skaistajā adventes laikā izgatavoja skaistas Ziemassvētku kartītes, kas vēlāk iepriecinās vecus un vientuļus cilvēkus, tā vairojot labo pasaulē. Tagad abas grupiņas, gan “Pūcītes”, gan “Cālīši”, nopietni gatavojas svētku pasākumiem, lai iepriecinātu vecākus un paši sevi.
Lai visiem gaiši un prieka pilni Ziemassvētki!
Informāciju sagatavoja Agnese Lepse, Ķeipenes pamatskolas direktore

Informācijas avots http://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=239070