Latvijas valsts svētki

Svētku koncertā, kas tika veltīts Latvijas 101. dzimšanas dienai, notika 16. novembra vakarā Ķeipenes Tautas namā, runājām, dziedājām un dejojām sev, saviem mīļajiem ķeipeniešiem, viesiem un savai mīļajai Latvijai par prieku! Visa pagasta ļaudis sanāca kopā un atzīmēja šo skaisto Latvijas jubilejas gadu. Ķeipenes skolas sarīkojumu deju ansamblis “Saulstariņi” un bērnu vokālais ansamblis priecēja visus ar saviem krāšņajiem priekšnesumiem. Paldies skolotājām Daigai Bombānei un Andrai Ločmelei par ieguldīto, kas mums visiem deva patiesu prieku!