Mārtiņdiena

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņu vakaru
Gaidīdami.

8. novembra rītā pirmsskolas grupiņās valdīja liela rosība. Pašgatavotās gaiļa maskās tērpušies bērni “zirga pajūgā” dimdēdami, rībēdami izdimdināja visus stūrīšus savās grupiņās, devās svētību ienest uz pagasta bibliotēku, pagasta pārvaldi, paši priecājās Mārtiņdienas rotaļās  un  lielās grupiņas bērni izdejoja pašu izdomātu deju par gailīti.

Tālāk  bērni  ar “zirgu” brauca uz Mārtiņdienas tirgu.

Arī skolas bērni bija izcepuši dažādus garšīgus kārumus un izveidojuši interesantas lietiņas, ko paši pēc tam varēja pārdot tirdziņā. Tā patiešām bija liela jautrība un rosība visu starpā!

Mārtiņdienas rīts bērniem sagādāja daudz prieka. Paldies viesiem, kas piedalījās tirgojās, iepirkās, jautrojās! (autors: Marina Heinsberga)