Bērnu tiesību aizsardzības likums

[embeddoc url=”https://keipenesskola.lv/wp-content/uploads/2019/09/BernuTiesibas_Makets.pdf”]