Ķeipenes pamatskolā atceras Baltijas ceļu

Sirsnīgā un emocionālā gaisotnē Zinību dienas svētki tika aizvadīti Ķeipenes pamatskolā. Neilgi pirms vasaras brīvlaika darbu sāka jauna direktore – Agnese Lepse, kura bērniem ir labi pazīstama, jo vada bērnu deju kolektīvu “Zeltupīte”.

Ķeipenes pamatskolā šogad mācās 64 skolēni – par 1 mazāk nekā pagājušā mācību gada sākumā. 1. klasē mācības uzsāk 3 bērni, savukārt 9. klasē mācās 13 skolēni.

Klātesošos skolēnus, skolotājus un vecākus A.Lepse uzrunāja šādiem vārdiem: “Es esmu priecīga, ka vēl joprojām mēs visi kopā šeit, Ķeipenē, varam būt – priecāties par saviem jaukajiem bērniem, profesionālajiem skolotājiem, darba vietām, ka ir iespēja bērniem izglītoties tepat pie mājām. Mūsu mazumā ir mūsu spēks, jo varam lietas ātri un efektīvi sakārtot, bet vai tā būs mūžīgi? Aicinu jūs visus izvērtēt, ko ikviens no mums var darīt lietas labā, lai mēs šeit būtu arī turpmāk. Nevis pagriezties un laisties prom cerībā, ka citur būs labāk, bet apstāties un apdomāt, kāds būtu mans paša devums, lai mūsu Ķeipenes vide, mūsu lieliskā kopiena pastāvētu un kļūtu draudzīgāka. Neskatoties uz problēmām Ķeipenē un nemitīgajiem pārbaudījumiem, gribu teikt, ka te ir brīnišķīgi cilvēki, radoši, neesat skaudīgi, bet gatavi palīdzēt, atbalstīt un noticēt labajam. Paldies jums, ķeipenieši, par to! Ir cilvēki, kuri tic mūsu skolas idejai un ir gatavi mūs aizstāvēt un atbalstīt, tā ir liela vērtība un, protams, arī atbildība, kas neļauj padoties. Aicinu šodien ikvienu būt klātesošam, ierosināt, izvērtēt, domāt, tikai, lūdzu, nepalieciet vienaldzīgi! Vienaldzībai te nav vietas, jo mums ir uzticēts pats dārgākais – mūsu gudrie, mīļie, foršie bērni. Mūsu skolas vērtības ir stipra ģimene, mīlestība, uzticība un bērni. Mūsu gadsimtā šie vārdi nereti izsauc smaidu, pat smīnu, it kā tas būtu kaut kas nesasniedzams, vairāk tiek kultivēta sacensība, augsta intelekta nepieciešamība, bet vai cilvēks ar kailu intelektu un augstu IQ var būt laimīgs, var veidot brīnišķīgas attiecības ar apkārtējiem? Esmu laimīga, ka mūsu, Ķeipenes skolā, ir tā kā ģimenē, kurā ir šīs vērtības, kas ir balsts un pamats tālākai mūsu bērnu un visas valsts izaugsmei. Varu apgalvot, ka mūsu skolā ikviens bērns ir ļoti nozīmīgs un ikviens bērns pats par sevi ir liela vērtība. Lai Dievs svētī Latviju un mūsu mīļo Ķeipeni!”

Pēc kopīgas Latvijas valsts himnas nodziedāšanas 9. klases skolnieces ar dziesmu sveica 1.klases skolniekus, skolas direktore iepazīstināja ar skolas jaunajiem pedagogiem – pirmsskolas grupā strādās audzinātāja Laura Dreiska un auklīte Zane Graudiņa, sportu mācīs Aelita Lazdiņa, bet muzikālās nodarbības – Eva Knospiņa. Šajā mācību gadā Ķeipenes pamatskolā darbu uzsāk Sarme Kantāne, kura ir logopēde un pasniegs arī latviešu valodu 4. klasei; Baiba Kaiva, kura mācīs bioloģiju. Skolā ir atgriezies skolas bijušais vadītājs un pedagogs Andris Upenieks, kurš šajā mācību gadā 5. un 6. klases bērniem mācīs latviešu valodu un literatūru.

Klātesošos sveica arī Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis, kurš piekrita A.Lepses aicinājumam katram ķeipenietim iesaistīties Ķeipenes dzīves veidošanā, un, vēlot veiksmīgu mācību gadu, pasniedza savā dravā ievāktu medus spainīti pirmklasniekiem, pirmsskolniekiem un skolai.

Direktore pateicās visiem darbiniekiem, kuri vasarā ir sakopuši skolu, lai bērni varētu atgriezties gaišās, tīrās klasēs, kā arī Ķeipenes senioriem, kuri 2. septembrī bija parūpējušies par skaistu ziedu un ābolu kompozīciju pie skolas. A.Lepse informē, ka šajā vasarā skolas sporta zālē ir atjaunots grīdas segums, grīdas segums ir mainīts arī sporta zāles ģērbtuvēs. Pirmsskolā remontdarbi veikti vienā grupā, pilnveidots bērnudārza rotaļlaukums – daļēji nomainīta sēta, uzstādīta jauna smilškaste, rotaļu mājiņa, līdzsvara baļķis, krāsains tiltiņš, kur bērniem rotaļāties. Piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, tuvākajā laikā tiks nomainīts āra basketbola laukuma segums.

Svinīgā pasākuma noslēgumā A.Lepse aicināja atcerēties Baltijas ceļu, kad pirms 30 gadiem rokās sadevās divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas. Šos mūsu valsts vēstures notikumus atgādināja skolotājs A.Upenieks, un, skanot dziesmai “Atmostas Baltija”, visi sadevās rokās, izveidojot savu, Ķeipenes ceļu no Ķeipenes pamatskolas līdz pat Ķeipenes bērnudārzam, stiprinot ideju, ka ķeipeniešiem ir jāturas kopā, jābūt stipriem un aktīviem, lai šīs abas mācību iestādes Ķeipenē pastāvētu vēl ilgi.

Baiba Trumekalne