Tēvu dienas pasākums

Mīļie vecāki,

mēs gaidīsim visus pirmsskolas un skolas bērnus kopā ar saviem tēviem

uz tēva dienas pasākumu

6. septembrī plkst. 11:00,

lai pabūtu kopā ar saviem mīļajiem dažāda veida aktivitātēs.

Ar cieņu,

Ķeipenes pamatskolas kolektīvs