Mācību gada noslēgums

Skolu beidzot, 30.05.2019 Ķeipenes pamatskolas un pirmskolas bērni sanāca kopējā rīta aplī, lai kosmosā palaistu sapņus un vēlējumus, kas saistās ar skolas nākotni. Tā kā visu mācību gadu bijām cītīgi strādājuši, tad apbalvojām labākos skolēnus par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un citās jomās, kurās ikviens varēja parādīt savus talantus un spējas. Ogres domes piešķirtās balvas par augstām sekmēm tika Rinaldam Gradovskim 7.klase un Evelīnai Tīnai Circenei 8.klase. Ķeipenes pamatskolas piešķirtās balvas par augstām sekmēm tika: Paulai Ilvai Upeniecei 9.klase, Daniēlam Ločmelim 6.klase, Aleksandrai Lepsei 5.klase, Annamarijai Gurinovičai 4.klase, Elizabetei Ločmelei 4.klase un Kristiānai Lazdai 3.klase.

Atzinība tika arī sporta deju dejotājiem par centīgu un apzinīgu darbu, par piedalīšanos starptautiskā sporta deju sacensībās: Lienei Emīlijai Ozoliņai 5.klase, Nikolai Annai Jermacānei 5.klase, Kristeram Spārniņam 5.klase, Kristeram Bebram 7.klase. Atzinības par izaugsmi: Elzai Zitai Sermai 3.klase un Martelam Lepsim 3.klase. Atzinība par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē – Annijai Keitai Štālei 6.klase.

Ogres Ķeguma un Lielvārdes novadu skolēnu skatuves runas konkursā 1.pakāpes diplomu saņēma Rūdolfs Plūģis 1.klase un Daila Kalniņa 8.klase. Ogres un Lielvārdes novada konkursā „Pazīsti savu organismu” 4.un 5.vietā ierindojās Paula Ilva Upeniece un Lāsma Elza Ābelīte 9.klase. Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienības fizikas olimpiādē 2.vietu ieguva Toms Lugins 9.klase, Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu apvienības inoformātikas olimpiādē 3.vietu ieguva Rinalds Gradovskis 7.klase.

Novadu apvienības angļu valodas olimpiādē 2.vietu ieguva Diāna Kalva 8.klase un 3.vietu – Paula Ilva Upeniece 9.klase. Savukārt vides olimpiādē komandās Ķeipenes pamatskolas komanda ieguva 2.vietu, ko pārstāvēja Daniēls Ločmelis 6.klase, Atis Arno Ābelīte 6.klase, Aleksandra Lepse 5.klase un Liene Emīlija Ozoliņa 5.klase,

Pēc svinīgās daļas bērni demonstrēja modes skati, kur pārstāvēja nākotnes profesijas, sporta veidus, balles tērpus un svinību tērpus. Arī skolotāji piedalījās modes skatē un demonstrēja vasaras tērpus. Dziedājām, spēlējām dažādas spēles un zīmējām ar krītiņiem uz asfalta.

Tā bija brīnišķīga diena mums kopā ar vecākiem, bērniem un skolotājiem, lai prieks atkal būtu tikties kopā septembrī.

Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse