Ķeipenes muzeja apmeklējums

29.05.2019 visi Ķeipenes pamatskolas bērni devās uz S. Eizenšteina
komunikācijas centru. Muzeja apmeklējumu uzsākām ar dokumentālās filmas
“Ghetto Games” noskatīšanos, kur skolas jaunieši atzina, ka tā ir
interesanta un ļoti pamācoša dzīves ceļā. Pēc tam skolēni sadalījās pa
komandām un saņēma darba lapas ar āķīgiem jautājumiem, kas saistās ar
slavenā režisora S.Eizenšteina dzīvi un pārējo muzeja darbību. Bērni
lieliski tika galā ar uzdevumu. Bija veselas trīs komandas, kuras bija
pieļāvušas tikai vienu nelielu kļūdiņu, bet tā kā jautājumu bija daudz,
atbildes nemaz nebija tik viegli sagatavot. Paldies arī Kristīnei
Antonovai, kura mūs mīļi sagaidīja un izvērtēja komandu darbu. Apbalvoti
tika komanda Zalkši.

[envira-gallery id=”8122″]