Ķeipenes muzeja apmeklējums

29.05.2019 visi Ķeipenes pamatskolas bērni devās uz S. Eizenšteina komunikācijas centru. Muzeja apmeklējumu uzsākām ar dokumentālās filmas “Ghetto Games” noskatīšanos, kur skolas jaunieši atzina, ka tā ir interesanta un ļoti pamācoša dzīves ceļā. Pēc tam skolēni sadalījās pa komandām un saņēma darba lapas ar āķīgiem jautājumiem, kas saistās ar slavenā režisora S.Eizenšteina dzīvi un pārējo muzeja darbību. Bērni lieliski tika galā ar uzdevumu. Bija veselas trīs komandas, kuras bija pieļāvušas tikai vienu nelielu kļūdiņu, bet tā kā jautājumu bija daudz, atbildes nemaz nebija tik viegli sagatavot. Paldies arī Kristīnei Antonovai, kura mūs mīļi sagaidīja un izvērtēja komandu darbu. Apbalvoti tika komanda Zalkši.