„Saulstariņi” „Ērgļu Vizbulītē”

Saulainajā svētku dienā-1.maijā 2 sporta deju pāri, kas jau pieraduši pie sacensību uztraukuma un saviļņojuma, devās uz tradicionālajām draudzības sacensībām Ērgļos.

Pirmajās  sporta deju sacensībās  piedalījās Dana Fedčenko no 1.klases. Viņa bija drosmīgākā no visiem pirmklasniekiem! Tā kā partneris no klasesbiedru vidus neatradās, sameklējām partneri…. Madonas skolā!!! Un Dana dejoja, ieguva 3.vietu dejojot pārī ar Rinaldu Gradānu. Vēl lielāks prieks bija Danai, ka līdzjutēju pulkā bija gan mīļā mammīte Ilze, māsiņa Marta un mīļā omīte, kura valdīja aizkustinājuma asaras par to, ka mazmeitiņa Dana dejo.

Junioru grupā, dejojot 4 dejas-lēno valsi, kvikstepu, ča-ča-ča un džaivu, Kristers Spārniņš ar partneri Lieni Emīliju Ozoliņu ieguva 3.vietu, bet Kristers Bebris ar Nikolu Annu Jermacāni-2.vietu. Visiem dejotājiem tika pasniegti diplomi, medaļas un dāvanā-somas.

Prieks par bērniem, viņu uzņēmību un vēlmi dejot un mācīties dejot arī vēl pirms jādejo Kāzu valsis…

Kopā ar 5 saviem „Saulstariņiem” skolotāja Daiga.