3D modelēšanas un printēšanas pamatprincipi

Ķeipenes pamatskolas ROBOTIKAS PULCIŅA dalībnieki projekta ietvaros „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ”8.3.2.2./16/I/001 apmeklēja Kompetences centru „Lielvārds”  Lielvārdē. Divās saistošās un interesantās nodarbībās tika apgūti 3D modelēšanas un printēšanas pamatprincipi un Elektronikas pamati.

3D modelēšanas nodarbība sākās ar stāstījumu un diskusiju, ko nozīmē jēdziens “3D”. Noskaidrojām, kā 3D tehnoloģijas pielieto dažādās industrijās un kādu profesiju pārstāvji pielieto zināšanas šajā jomā.

Turpinājumā praktiski tika apgūta Tinkercad telpiskās modelēšanas programmatūra un izpildīts praktiskais darbs 3D modelēšanā. Visi dalībnieki ar lielu interesi veidoja Ķeipenes pamatskolas ēkas telpisko rasējumu. Tad  tas tika sagatavots 3D drukāšanai un ,protams, interesantākā daļa – drukāšanas procesa demonstrācija. Miniatūro, 3D veidoto skolas modelīti Nikola (5.kl.) saudzīgi nogādāja skolā un pasniedza skolas direktorei par piemiņu.  Nodarbības beigu daļā mūs iedrošināja skolā čakli apgūt matemātiku,fiziku, rasēšanu,datoriku, lai turpmāk būtu iespējas strādāt ar 3 D tehnoloģijām.

2.nodarbībā skaidrojām, kas ir elektronika, kur to ikdienā izmantojam, un mācījāmies strādāt ar Easy Electronics elektronikas konstruktoru. Atraktīvā formā iepazināmies ar dažādiem  teorijas skaidrojumiem dažādiem elektrības ķēdes slēgumiem. Visi piedalījāmies 10 praktisko uzdevumu pārbaudes darbā dažādu elektronikas slēgumu izveidē. Nodarbības noslēgumā noskaidrojām ,kuram tad vislabāk veicies elektronikas testā –izrādījās, ka vislabākās zināšanas uzrādījuši –Voldemārs  (7.kl. ,100 % pareizi), Māris (7.kl.), Leo (5kl.).