Gadalaiki

25.03.2019 Ķeipenes pirmsskolas zālē sanāca kopā bērnudārza bērni ar
vecākiem. Notika atvērtā nodarbība “Gadalaiki”, kur audzinātājas Sigita
un Dinija bija parūpējušās, lai bērni ar deju vilcieniņu izdejo un
iepazīstas ar visiem četriem gadalaikiem. Bērni dzirdēji, kā pūš niknais
ziemeļu vējš, kā pavasarī vītero putniņi un kurkst vardes, kā čalo ūdens
strauts. Bērniem kopā ar vecākiem bija jāpiedalās stafetēs, mīklu
minēšanā un rotaļās. Bērni savukārt vecākiem bija sagatavojuši
priekšnesumus: skaitījām tautasdziesmas, dziedājām dažāds dziesmas par
kukainīšiem, dejojām kā tārpiņi, bitītes un gliemezīši. Bērni ar
zvaniņiem izdziedāja dziesmiņu par upīti un pavasara lietutiņu. Bērni
bija no aplikācijas papīra izveidojuši dažādus kukainīšus, kuri mostas
pavasara saulītē un paši piedalījās zāles dekorēšanā.
Mīļš paldies arī vecākiem par atsaucību un priecīgo kopā būšanu!

[envira-gallery id=”7129″]