Gadalaiki

25.03.2019 Ķeipenes pirmsskolas zālē sanāca kopā bērnudārza bērni ar vecākiem. Notika atvērtā nodarbība “Gadalaiki”, kur audzinātājas Sigita un Dinija bija parūpējušās, lai bērni ar deju vilcieniņu izdejo un iepazīstas ar visiem četriem gadalaikiem. Bērni dzirdēji, kā pūš niknais ziemeļu vējš, kā pavasarī vītero putniņi un kurkst vardes, kā čalo ūdens strauts. Bērniem kopā ar vecākiem bija jāpiedalās stafetēs, mīklu minēšanā un rotaļās. Bērni savukārt vecākiem bija sagatavojuši priekšnesumus: skaitījām tautasdziesmas, dziedājām dažāds dziesmas par kukainīšiem, dejojām kā tārpiņi, bitītes un gliemezīši. Bērni ar zvaniņiem izdziedāja dziesmiņu par upīti un pavasara lietutiņu. Bērni bija no aplikācijas papīra izveidojuši dažādus kukainīšus, kuri mostas pavasara saulītē un paši piedalījās zāles dekorēšanā. Mīļš paldies arī vecākiem par atsaucību un priecīgo kopā būšanu!