Skolas vokālais ansamblis konkursā ”Balsis”

Svarīgs brīdis vokālā ansambļa dzīvē ir ikgadējais konkurss ”Balsis”, kurā  nelielais muzikālais kolektīvs saņem  savas izaugsmes un meistarības vērtējumu. Dziedātājiem jāspēj mobilizēt prasmes, pārvaldīt savu ķermeni, balsi, pārvarēt uztraukumu un sagādāt skaistu pārdzīvojumu klausītājiem. Uzdevums nav viegls, bet tā ir iespēja uzzināt augsti kvalificētu profesionāļu viedokli.

Šajā mācību gadā ansamblī notikusi sastāva maiņa, daļa dziedātāju piedalījās konkursā  pirmo reizi. Prieks par viņām un arī par meitenēm, kuras pacietīgi strādājušas vairāku gadu garumā. Ikviens dziedātājs mūsu kolektīvā ir svarīgs,  jo velta savu brīvo laiku dziedāšanai, nepadodas grūtību priekšā, kopj savu talantu un rada brīnumu, ko sauc par dziesmu!

Lepojamies ar mūsu dziedātājām – viņu sniegums konkursā tika novērtēts ar pirmo pakāpi!

Sirsnīgs paldies mūsu atbalstītāju komandai – Tautas nama kolektīvam, īpaši Maritai, kura sagatavoja tērpus, saposa meitenes konkursam! Paldies vecākiem, kolēģiem par sapratni un līdzdalību!

Mūzikas skolotāja Andra Ločmele