Labākie mācībās

Noslēdzies 2018./2019. mācību gada pirmais  semestris.
Ķeipenes pamatskola izsaka pateicību visiem vecākiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā, atbalstu mācību procesā un skolas sabiedriskajā dzīvē.

Par augstiem sasniegumiem mācību darbā Ķeipenes pamatskola ar pateicības rakstu  apbalvoja skolēnus:

Klāvs Spārniņš
Roberts Leitis

Laine Augšpule
Zane Augšpule
Senda Damroze
Līva Estere Ločmele
Rūdolfs Plūģis
Elza Zita Serma
Martels Lepsis
Kristiāna Lazda
Daira Kalniņa

Elizabete Ločmele
Gusts Kalniņš
Annamarija Gurinoviča

Liene Emīlija Ozoliņa
Aleksandra Lepse

Daniēls Ločmelis
Sanija Līva Daugaviete
Rinalds Gradovskis

Matīss Kļaviņš

Lai veiksme, veselība un gudrība iet līdzi visu nākamo semestri!
Laimīgu Jauno gadu!
Tiekamies skolā 2019.gada 7.janvārī!