Atskatoties uz vokālā ansambļa sezonu 2017./2018. mācību gadā

2017./2018.  mācību gads  skolas ansamblim  bija notikumiem bagāts un interesants. Dziedāts koncertos, konkursos, kopīgi pavadīts laiks radošajā vasaras nometnē.

Katra uzstāšanās raisa  ne tikai satraukumu, izaicinājumu, bet arī prieku un gandarījumu, ja izdodas skaisti nodziedāt. Latvijas valsts svētku, Ziemassvētku, Mātes dienas koncerti ir  ansambļa lielie, nemainīgie atskaites punkti. Priecājamies arī par katru iespēju dziedāt  ārpusskolas pasākumos.  No pagājušā gada pasākumiem mums sevišķi jauks šķita  koncerts, tikšanās ar pazīstamo mūziķi, producentu, dzejnieku G. Raču  Ķeipenes Tautas namā.

Katru gadu janvārī piedalāmies starpnovadu  Mazo mūzikas kolektīvu konkursā. Šogad dziedājām brīnišķīgo, grūto  G. Rača dziesmu ”Ziemelis”, rakstītu latviešu kontrtenoram Sergejam Jēgeram un bērnu ansamblim ”Dzeguzīte”. Mūsu izpildījums tika novērtēts ar II pakāpi, taču līdz augstākajai I pakāpei mums pietrūka nieka 0, 3 punktu! Savukārt soliste  Evita Vingre  ar  Daces Robules ”Dziesmu par pasaules lāpīšanu” izpelnījās godpilno I pakāpi.

Februārī  Ogres kultūras  centra Mazajā zālē startējām starpnovadu vokālo ansambļu konkursā ”Balsis”, kurā  jāparāda daudzbalsīga dziedātprasme, bez pavadījuma izpildot latviešu  tautas dziesmas un mūsdienu latviešu komponistu darbus. Žūrija atzinīgi vērtēja ansambļa sniegumu, piešķirot I pakāpi, un nosūtīja uz konkursa 2. kārtu Limbažos, kurā piedalījās Vidzemes novadu labākie kolektīvi.  Nedēļas laikā nācās iemācīties vēl vienu jaunu dziesmu, kas nebija viegls uzdevums… Otrajā kārtā ansambļus vērtēja  cita, Valsts  izglītības un satura centra veidota žūrija. Šoreiz ieguvām II pakāpi. Konkursa noslēgumu nosvinējām ar Limbažu Sudraba muzeja apmeklējumu. Paldies Tautas nama darbiniecei Maritai, kura palīdzēja meitenēm sapucēties abām konkursa kārtām,  ar savu klātbūtni atbalstīja un stiprināja!

Jūnijā visi mūzikas interešu programmās iesaistītie skolēni piedalījās nometnē Mūzikas un mākslas ieskaņas Ķeipenē”.  Skolotājas Signes Gertneres vadībā bērni mācījās veidot  mālu. Pedagogs Andris Džiguns iepazīstināja ar  sitamo instrumentu daudzveidību. Skolēnu aktiermeistarību un vokālās mākslas iemaņas attīstīja Ogres ģimnāzijas pedagogs Kristaps Kiršteins. Muzicēšanas prasmes dalībnieki pilnveidoja pie mūzikas skolotājas Andras Ločmeles.

Interesants izvērtās nometnes dalībnieku koncerts, kurā katrs varēja radoši izpausties. Pēc koncerta lekciju/nodarbību sniedza izcilie  Skaņu mājas tautas mūzikas meistari.

Piedzīvojumiem, iespaidiem bagāta bija ekskursija uz Latgales mūzikas instrumentu muzeju un ciemošanās pie Latgales keramiķiem. Mājupceļā pie „brīvā” mikrofona stāstījām par nometnes iegūto pieredzi un zināšanām, ikvienam bija kāds vārds sakāms! Paldies skolotāju komandai par ieguldījumu projekta īstenošanā! Tautas nama darbiniecēm par sadarbību un viesmīlību!

Izsakām pateicību dziedātājām, viņu vecākiem  par uzcītīgo darbu, atsaucību un atbalstu! Arī šogad aicinām skolēnus kopā ar mums turpināt skaistiem piedzīvojumiem bagāto ceļojumu vokālās mākslas pasaulē!

Andra Ločmele