Labākie mācību darbā

Pirmais mācību pusgads ir noslēdzies. Ķeipenes pamatskola izsaka pateicību visiem vecākiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā, atbalstu mācību procesā un skolas sabiedriskajā dzīvē.

Ķeipenes pamatskola apbalvo

  • par augstiem sasniegumiem mācību darbā  ar pateicības rakstu un piešķir 20 eiro naudas balvu sekojošiem skolēniem:
        Aleksandrai Lepsei
        Daniēlam Ločmelim
        Rinaldam Gradovskim
        Diānai Kalvai
        Paulai Ilvai Upeniecei
        Ivandai Gurinovičai
  • par labām un teicamām sekmēm mācībās ar pateicības rakstu un piešķir 5 eiro naudas balvu sekojošiem skolēniem:
        Enijai Graudiņai
        Elizabetei Ločmelei
        Annamarijai Gurinovičai
        Lienei Emīlijai Ozoliņai
        Lindai Zvaigznei
        Sanijai Līvai Daugavietei
        Annijai Keitai Štālei
        Mārim Jansonam
        Adrianam Jaucim
        Voldemāram Augšpulim
        Matīsam Kļaviņam
        Evelīnai Tīnai Circenei
        Ancei Augšpulei
        Gabrielam Jaucim
        Elzai sirsonei
        Alisei Ivetai Rencei
        Ivo Bombānam
  • par labām sekmēm mācībās un atsaucību skolas sabiedriskajā dzīvē:
        Marģeri Žani Kalniņu
        Nikolu Annu Jermacāni
        Evitu Vingri
        Annu Uļjani
  • par labām sekmēm mācībās:
        Mareku Pavlovu
        Mariju Uļjani
        Sabīni Tīnu Birkenfeldi
        Kitiju Līvu Strelču
        Valteru Piterānu
        Kristiānu Lazdu
        Elzu Zitu Sermu
        Kristeru Niku Sermu
        Egiju Martu Graudiņu
        Gustu Kalniņu
        Marteli Lepsi
  • par atsaucību skolas sabiedriskajā dzīvē:
        Samantu Svētiņu
        Valteru Roju Zvaigzni