Skolas dzīve Ķeipenes pamatskolā

Ir tik svarīgi šajā  pasaulē apzināt sevi esam, dzīvot citiem un arī sev prieku nesot, sajust sevi kā daļu no cilvēces un daļu no sevis dot. Nostāvēt straumes vidū un tās plūdumu pārveidot, saņemt no citiem mīlestību un daudziem to dot…

Rudens ir viens no skaistākajiem gadalaikiem; tas iezīmē pāreju starp vasaru un ziemu ar miglas un ēnu pārņemtajiem, pelēkajiem vakariem. Tas ir brīnišķīgs savās klusajās, domīgajās skumjās un neatminamā mūžīgā noslēpumā, kuru tas atnes un atkal aiznes sev līdzi. Katrs posms gada ritējumā stāsta ko savu. Dabā ir sācies miera periods. Jācer, ka arī katrā no mums.

Skolā esam mācījušies un paveikuši daudz, piedalījušies dažādos pasākumos, konkursos, projektos. Nosvinējuši skolotāju dienu, Helovīnu, Miķeļus, Mārtiņus, Lāčplēša dienu, pagodinājuši veļus, sveikuši Latviju dzimšanas dienā. Jutušies lepni, ka esam latvieši.

Atskatīsimies uz  paveikto Ķeipenes pamatskolā:

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa izsludinātajā radošo darbu konkursā “Mana kā Valsts prezidenta (-tes) uzruna Latvijas dzimšanas dienā” piedalījās  visi 5. un 7.kl. skolēni. Akadēmiskais mērķis bija, lai skolēni darbotos augstākos domāšanas līmeņos(analīze, sintēze un novērtēšana) un attīstītu savas radošās un intelektuālās spējas. Pilsoniskais mērķis-sekmēt skolēnu interesi par Latvijas valstiskumu, kā arī veicināt skolēnu patriotismu un pilsonisko līdzdalību.

Labākie darbi- 5.kl.skolnieces Annijas Keitas Štāles, 7.kl. skolnieku- Evelīnas Tīnas Circenes, Diānas Kalvas un Matīsa Kļaviņa– rakstiski tika aizsūtīti uz LV Prezidenta kanceleju. Diemžēl,(valsts kancelejas ieteikums) šos darbus vajadzēja sūtīt video formā, lai izvērtējot varētu redzēt skolēna retoriku- vienu no nozīmīgākajiem cilvēka talantiem – spēju izteiksmīgi un pārliecinoši runāt. Paldies visiem 5. un 7.kl. skolēniem, īpaši tiem, kuru darbi tika aizsūtīti! Veidot darbu skolēniem nebija viegli, jo vajadzēja uzzināt papildus informāciju – gan klausīties, gan kopīgi diskutēt, skaidrot, analizēt, lai darbu specifika un struktūra atbilstu konkursa nolikumam. Šis konkurss sekmēja šo mērķu sasniegšanu.

3., 5. un 7.klases skolēni piedalījās apgāda Zvaigznes ABC  radošo darbu konkursā “Lūdzu, palīdziet  pabeigt stāstu!” Šāda iespēja pabūt radošo piedzīvojumu pasaulē pirmo reizi tika piedāvāta visiem 3.kl. skolēniem. Stāsta fragmentam no topošas grāmatas bērniem vajadzēja izdomāt nobeigumu. Darbs bija ļoti grūts un atbildīgs. Paldies visiem 3.kl. , 5. un 7.kl. skolēniem! Īpaši gribu pateikt PALDIES tiem, kuru darbiņi tika aizsūtīti konkursam: 3.kl. skolniecām Egijai Martai Graudiņai, Elizabetei Ločmelei, Annamarijai Gurinovičai, 5.kl.: Annijai Madarai Graudiņai, Daniēlam Ločmelim, Annijai Keitai Štālei, 7.kl.: Ancei Augšpulei, Evelīnai Tīnai Circenei, Robertam Jēkabsonam, Dailai Kalniņai, Diānai Kalvai, Matīsam Kļaviņam, Amandai Zelčai.

Atkal jauns konkurss sāk savu ceļu. To organizē Latvijas Okupācijas muzejs ”Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi!” Katrā novadā ir plašākai sabiedrībai mazāk zināmi cilvēki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu valsts attīstībā un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji. Mēs meklējam vēl nedzirdētus stāstus un neatklātus dārgumus. Centīsimies tos atrast kopā ar skolēniem!

Šīs dienas pirms Adventes ved mūs pretim baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, kas mums katram no jauna jāatrod. Tas ir laiks, kad ikvienā sirsniņā iedegas cerība un gaidas pēc brīnuma, pēc kaut kā skaista. Tas  ir pieklušanas un pārdomu laiks pirms lielā brīnuma un prieka vēsts – Kristus piedzimšanas.

Sev man nav spēka vārdu, bet tādus māku dot citiem, un caur to es arī rodu spēku iet tālāk!   Lai sveču gaisma spoži atmirdz katrā mājā! Lai jums visiem nekad nepietrūkst spēka jaunām, radošām idejām!

 Plašāku informāciju par dažādiem pasākumiem un norisēm varat atrast mūsu skolas mājas lapā.

Skolotāja Sarmīte Ščucka