Rudens nāca sētiņa

Pirms rudens brīvdienām sākumskolas skolēniem Ķeipenes kultūras namā notika komandu pasākums – ceļojums “Rudens nāca sētiņā!”. Komandām bija izglītojoši, radoši, āķīgi un dažādi neparasti uzdevumi. Atpūtas brīžos skolotājas Daigas atskaņotās mūzikas skaņu burvībā skolēni dejoja. Par katru iegūto punktu komanda ieguva konfekti. Kopējos rezultātus apkopoja un paziņoja dir. vietn. izgl. jomā (2.kl.audz.) Agita Zvaigzne.

4. klases bērni par Ceļojumu “Rudens nāca sētiņā”’:

  • Katrā komandā bija četri dalīnieki, visi spēlēja spēles, dejoja…      (Liene)
  • Šī diena bija patiesi interesanta, man patika dažādie uzdevumi komandām       (Aleksandra)
  • Man ļoti patika piedalīties ceļojumā, jo varēja pārbaudīt savas zināšanas, dejot, patika, ka konfektes bija kā žetoni par padarīto       ( Linda)
  • Katrai komandai bija jāizdomā nosaukums, man patika interesantie uzdevumi, dejot un krāt “žetonus” (Kristers)
  • Man ļoti patika, kā mēs ar komandu sadarbojāmies      (Leo)
  • Man ceļojums ļoti patika, bija jautri, mēs dejojām, minējām mīklas      (Bruno)
  • Visinteresantāk bija mest “kauliņu” un atvērt lapiņas. Man patika arī dejot      (Keila)