Ogres novada jauniešu forums Ogrē

3.novembrī Ķeipenes pamatskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki no 9.klases-Alise, Samanta, Elza, Tīna, Ivo, Valters, no 8.klases-Lāsma, Marija, Paula,Toms, Rinalds, no 7.klases-Evelīna, Helēna  3.novembrī brauca uz Ogri, lai tiktos ar citu Ogres novadu jauniešiem. Nolūks bija apspriest un izstrādāt priekšlikumus brīvpratīgo darbā, neformālās izglītības jomā, kā arī līdzdalības iespējas pasākumos, skolēnu darba vasarā organizēšanu, brīvā laika izmantošanas un atpūtas iespēju veicināšanu.

Es, Marija Uļjane, aptaujāju dalībniekus par iespaidiem.

8.klases skolniecei Lāsmai nepatika tas, ka jaunieši runāja un centās izdomāt tikai, ko jaunu varētu darīt Ogrē, bet par pasākumiem pagastos nerunāja.

9.klases skolnieks Valters atzina, ka darboties komandās bija ļoti jautri. Visi komandas biedri bija atsaucīgi un saprotoši, uzklausīja arī citu viedokļus.

9.klases skolniecei Alisei forumā ļoti patika sadraudzības spēles, patika iepazīt jaunus un interesantus cilvēkus, ar kuriem varēja runāt par dažādām tēmām. Nepatika tas,ka nevienu neinteresēja mozo pagastu liktenis un vajadzības.

7.klases skolniecei Evelīnai  patika tas,ka visi viens otru uzklausīja. Nebija tādu brīžu, kad nebūtu, ko darīt.

9.klases skolniece Samanta guva jaunu pieredzi, kā var iepazīties un sadarboties ar citiem sava vecuma jauniešiem, kā uzsākt sarunu. Viņai patika šāda veida pasākums, kur no vairākiem pagastiem satiekas jaunieši kādam projektam, lai uzzinātu, saprastu un apspriestu jautājumus, kurus būtu vērts zināt. Patika tas,ka atkal ieguva jaunus draugus, iepazina viņus.

8.klases skolniecei Paulai patika, kā bija organizēts pasākums,  jo katra pasākuma daļa bija saplānota. Viņai nepatika tas, ka  vilka garumā ievadu un beigas, viņasprāt, nevajadzēja sākumā dziedāt un  vadītājam stāstīt savu dzīvesstāstu.

Ogres novada jaunieši nosprieda, ka Ogrē būs jauniešu māja brīvā laika pavadīšanai.

8.klases skolniece Marija Uļjane